Category FAQ
WAPRO Fakir, Ewidencja VAT

Opis przedstawia możliwą przyczynę problemów z zapisami VAT dokumentów importowanych z WF-Maga za pomocą łącznika księgującego Magik 1.

Objawy problemu:

  • Stawka VAT dokumentu widoczna w programie jako "ZW", mimo, iż naliczana jest prawidłowo kwota VAT t.j. np. od "23%".
  • Brak możliwości poprawienia zapisu (stawki) VAT dokumentu - występuje błąd odczytu.
  • Nieczytelne rejestry VAT, tzn. posiadające wpisu z kwotami VAT, ale z pustymi polami ze stawką podatku.

Przyczyna:
Fakt korzystania z Magika 1, tj. modułu księgującego konfigurowanego w WF-Magu, który nie obsługuje zmian w VAT, które weszły w 2011 roku. Jedynym rozwiązaniem jest przejście na Magika 2 – konfigurowanego w WF-FaKirze. Moduł Magik 1 nie będzie już rozwijany.

Schematy stworzone w Magiku 1 można wyeksportować z WF-Maga, do pliku (1.) :

  • W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”:
FW06-063-01

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”:

FW06-063-01w

a następnie zaimportować WF-FaKirze (2.):

  • W wersji wcześniejszej niż 7.80.0, lub gdy wyłączono „wstążkę”:
FW06-063-02

W przypadku wersji 7.80.0 lub nowszej z włączoną „wstążką”:

FW06-063-02w

Dzięki temu nie ma konieczności definiowania schematów „od zera”.
Błędne dokumenty w WF-FaKirze należy usunąć i zaimportować z WF-Maga ponownie, przy użyciu Magika 2.