Category Zmiany prawne

wapro mobile
zmiany prawne i nowości w sezonie 2022/2023

Zespół WAPRO ERP śledzi przepisy dbając, by oprogramowanie które dostarczamy naszym Klientom było zgodne z aktualnym stanem prawnym i umożliwiało realizację wszystkich wymaganych prawem operacji. Badamy również potrzeby klientów i rozwijamy nasze oprogramowanie, dodając nowe funkcje i integracje.

Zapoznaj się z modyfikacjami wprowadzonymi w programie WAPRO Mobile w sezonie 2022/2023 związanymi ze zmianami w przepisach oraz najistotniejsze zmiany rozwojowe.

Krótkie instrukcje video zaprezentują w jaki sposób wprowadzać informacje lub modyfikować dane programu finansowo-księgowego.

1. Zapamiętanie filtrów dla każdego zbioru danych, ustawień sortowania oraz ujednolicenie logiki zapisania filtrów.

Funkcjonalność inteligentnie zapamiętuje filtry aplikacji by wyświetlić ograniczone listy kartotek lub dokumentów przy kolejnym użyciu. Zapamiętaniu ostatniego wyboru filtrowania podlegają wyłącznie elementy nie jednorazowego użytku i są to cechy osobne dla każdego zbioru danych. Domyślne ustawienia sortowania na podstawie parametrów Konsoli są nadpisane i zapamiętane zgodnie z preferencją użytkownika. Przycisk „Zamknij” zapamiętuje ustawione filtry, gumka czyści wprowadzone zmiany, a „Zastosuj” wprowadza zmiany bez zamknięcia okna filtrowania.

2. Archiwizacja i przesyłanie parametrów konsoli do bazy WAPRO Mag.

Archiwizacja parametrów, a następnie odtworzenie ich w przypadku nowo utworzonej bazy mobilnej następuje całkowicie automatycznie.

3. Obsługa kodów krajów kontrahentów oraz weryfikacja numeru VAT w bazie VIES.

Dodano obsługę kodów krajów kontrahentów oraz weryfikację numeru VAT w bazie VIES. System zapisuje status wykonanej weryfikacji numeru NIP kontrahenta, wykonanej przy połączeniu z bazą ewidencji VIES.

4. Dodano przesyłanie znacznika aktywnej formy płatności oraz deaktywowania nieaktywnych form płatności.

Integracja znacznika aktywnej formy płatności zapobiega wystawieniu dokumentów na formy płatności, które nie są używane w systemie głównym.

5. Zablokowano możliwość wystawienie faktury z zamówienia, w przypadku gdy został już wystawiony dokument WZ.

Blokada zabezpiecza przed wprowadzeniem dwóch dokumentów WZ dla jednej pozycji zamówienia.

6. Blokada dodania towaru do zamówienia poniżej stanu lub poniżej stanu rezerwacji.

Blokada zabezpiecza przed wprowadzeniem zamówienia przekraczającego stany. Weryfikacja odbywa się w trakcie zatwierdzania dokumentu.

7. Usprawnienie widoku pierwszego kroku podczas wykonywanej inwentaryzacji.

Dla mobilnych Inwentaryzatorów środków trwałych został uproszczony główny ekran. Proces również zyskał nowe zabezpieczenia

8. Dodano powiadomienia systemowe o nowych zamówieniach do weryfikacji.

Po odebraniu zamówień przez urządzenie, zostanie wyświetlona informacja systemowa o ilości przysłanych dokumentów do weryfikacji. Powiadomienia wywołują sygnał dźwiękowy by zwrócić uwagę użytkownika na otrzymanie nowych dokumentów do przetworzenia.

9. Dodano powiadomienia systemowe o nowych zamówieniach do weryfikacji.

Po odebraniu zamówień przez urządzenie, zostanie wyświetlona informacja systemowa o ilości przysłanych dokumentów do weryfikacji. Powiadomienia wywołują sygnał dźwiękowy by zwrócić uwagę użytkownika na otrzymanie nowych dokumentów do przetworzenia.

10. Domyślny filtr optymalizujący widoczność zamówień do weryfikacji.

Konfiguracja umożliwia na szybsze dotarcie do bieżących zamówień, ograniczając listę elementów do statusów "Do weryfikacji" oraz "Nowy".

11. Wprowadzono szereg zmian, poprawek i usprawnień optymalizujących dla wszystkich aplikacji mobilnej firmy

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia