Category Zmiany prawne

wapro sprzedaż i magazyn
zmiany prawne i nowości w sezonie 2023/2024

Zespół Wapro ERP śledzi przepisy dbając, by oprogramowanie które dostarczamy naszym Klientom było zgodne z aktualnym stanem prawnym i umożliwiało realizację wszystkich wymaganych prawem operacji. Badamy również potrzeby klientów i rozwijamy nasze oprogramowanie, dodając nowe funkcje i integracje.

Zapoznaj się z modyfikacjami wprowadzonymi w programie Wapro Mag w sezonie 2023/2024 związanymi ze zmianami w przepisach oraz najistotniejsze zmiany rozwojowe.

Krótkie instrukcje video zaprezentują w jaki sposób wprowadzać informacje lub modyfikować dane programu sprzedażowo-magazynowego.

1. Magazyn kosztowy i kontrahent kosztowy - import dokumentów kosztowych według parametru

W programie dodano: 

- atrybut magazynu Magazyn kosztowy, który umożliwia przekazywanie importowanych dokumentów kosztowych z Krajowego Systemu e-Faktur do tego magazynu 

- atrybut kontrahenta Kontrahent kosztowy, który umożliwia tworzenie tylko rozrachunków do rozliczenia z kontrahentem dla importowanych dokumentów kosztowych z Krajowego Systemu e-Faktur 

- parametr Obsługa faktur kosztowych (uwzględnia on znacznik Kontrahent kosztowy w danych kontrahenta) - umożliwia on sterowanie obsługą dokumentów kosztowych przez 3 opcje: Ignoruj dokument, Generuj rozrachunek, Generuj fakturę zakupu 

2. Rozszerzone szukanie intuicyjne 

W programie dodano parametr użytkownika: 

„Rozszerzone szukanie intuicyjne” - określa on czy w trakcie szukania według pola nazwa typu intuicja, system ma automatycznie podstawiać pod spację w polu wyszukiwania znak %, czyli dowolny fragment nazwy. 

3. Drukowanie numerów EORI i danych firmy na WZ 

W programie dodano:  

- parametr Drukuj numer EORI dla faktur walutowych 

- parametr Drukuj dane firmy dla wydruku dokumentu WZ 

4. Drukowanie logo firmy w stopce 

W programie dodano możliwość dodania pliku logo graficznego w danych firmy dla stopki oraz parametr Drukuj stopkę firmy dla wydruku FV. 

5. Rozszerzenie logiki zmiany pracownika z parametru na uprawnienie

W programie dodano uprawnienie Zmiana pracownika - umożliwia sterownie blokadą na poziomie grup uprawnień użytkowników, a nie jak dotychczas tylko przez globalny parametr w konfiguracji firmy. 

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia