Category Zmiany prawne

wapro sprzedaż i magazyn
zmiany prawne i nowości w sezonie 2022/2023

Zespół WAPRO ERP śledzi przepisy dbając, by oprogramowanie które dostarczamy naszym Klientom było zgodne z aktualnym stanem prawnym i umożliwiało realizację wszystkich wymaganych prawem operacji. Badamy również potrzeby klientów i rozwijamy nasze oprogramowanie, dodając nowe funkcje i integracje.

Zapoznaj się z modyfikacjami wprowadzonymi w programie WAPRO Mag w sezonie 2022/2023 związanymi ze zmianami w przepisach oraz najistotniejsze zmiany rozwojowe.

Krótkie instrukcje video zaprezentują w jaki sposób wprowadzać informacje lub modyfikować dane programu sprzedażowo-magazynowego.

1. Pakiet funkcji „Asystent Genius”

Asystent Genius to pakiet funkcji w produktach Wapro ERP. W ramach pakietu aktualnie dostępne jest wiele funkcji, których celem jest szeroko rozumiane ułatwianie pracy użytkownikowi z systemem. Katalog tych funkcji będzie sukcesywnie rozszerzany. Celem pakietu jest:

  • Informowanie użytkownika - przykładowe zastosowanie powiadomień to informowanie o dostępności towaru dla zamówień od odbiorcy, dla których brakowało stanu magazynowego.
  • Podpowiadanie danych na formularzach - przykładem podpowiedzi jest moduł CRM gdzie w trakcie tworzenia zadania CRM użytkownik po wpisaniu fragmentu tytułu może skorzystać z podpowiedzi.
  • Adaptowanie się do stylu pracy - przykładem adaptacji interfejsu jest lista najczęściej używanych operacji użytkownika.

2. Wapro Serwer Urządzeń

Wapro Serwer Urządzeń to nowa generacja dostępnej równolegle aplikacji Wapro Zdalna Drukarka Fiskalna (ZDF). Nowe rozwiązanie przygotowane zostało w nowej technologii i umożliwia komunikację z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

Co oznacza to w praktyce dla użytkownika? Jest to rozwiązanie umożliwiające współdzielenie urządzeń peryferyjnych takich jak drukarki fiskalne (w przygotowaniu inne typy urządzeń) przez wiele stanowisk z wykorzystaniem jednego urządzenia fiskalnego.

3. Parametr "Ostrzegaj o braku Czynnego podatnika VAT"

Parametr "Ostrzegaj o braku Czynnego podatnika VAT" znajdujący się w konfiguracji użytkownika określa, czy w trakcie wystawiania dokumentu handlowego dla kontrahenta będącego płatnikiem VAT kontrolować, czy jest on Czynnym podatnikiem VAT. Parametr może zostać ustawiony oddzielnie w ramach konkretnych kont użytkowników programu.

4. Została dodana kolumna „Kraj pochodzenia” na pozycji zamówienia

W oknie dokumentu zamówienia została dodana kolumna „Kraj pochodzenia”, która jest dostępna w konfiguracji kolumn, można ją uruchomić za pomocą prawego przycisku myszy. Domyślnie kolumna jest widoczna na liście pozycji dokumentu, w którym znajduje się użytkownik.

5. Wyświetlanie kolumny „Uwagi” w oknie wyboru cen towaru w trakcie dodawania pozycji na dokument

W momencie dodawania pozycji na dokument w oknie wyboru cen została dodana kolumna „Uwagi”, która pobiera pole uwagi uzupełnione w konkretnej rubryce cenowej w kartotece artykułu na zakładce „Jednostki i ceny” w sekcji cen sprzedaży.

6. Została dodana kolumna „Cena netto” i „Waluta” na oknie podglądu danych „Historia zamówień”

Na zakładce Raporty/Stany zamówień i rezerwacji/Historia zamówień zostały dodane kolumny „Cena netto” (cena średnia dla artykułu) oraz „Waluta.

Opcja dostępna tylko w wariancie Biznes, Prestiż oraz Prestiż Plus

7. Parametr „Przy wystawianiu PW proponuj kontrahenta”

Parametr określa, czy przy wystawianiu dokumentu PW (Przychód Wewnętrzny) automatycznie proponować kontrahenta wskazanego w konfiguracji tego parametru.

8. Obsługa etykiet na pozycjach dokumentu oferty

Na pozycjach dokumentu oferty, pod prawym przyciskiem myszy została dodana funkcjonalność tworzenia oraz przypisywania etykiet, które dają możliwość oznaczenia wybranych pozycji oddzielnym kolorem tła lub tekstu. Moduł pozwala również na łatwe wyszukiwanie pozycji należących do konkretnej etykiety.

Opcja dostępna tylko w wariancie Biznes, Prestiż oraz Prestiż Plus

9. Nazwa cała artykułu i nazwa krótka artykułu

Zmianie uległy pola dotyczące nazwy w kartotece artykułów. Dotychczasowe pole nazwy i nazwy c.d. zostały usunięte z interfejsu programu i zastąpione polami „Nazwa cała artykułu”, które jest podstawowym polem, a jego długość została zwiększona oraz „Nazwa krótka artykułu”, które jest automatycznie wydzielone np. na potrzeby urządzeń zewnętrznych.

10. Analiza Genius

Został dodany nowy algorytm w generatorze zamówień do dostawców. Analiza Genius tworzy prognozę zapotrzebowania asortymentu na kolejne dni stosując algorytm regresji liniowej. W analizie będą uwzględnione zamówienia oraz wszystkie lub wybrane przez użytkownika typy dokumentów.

Opcja dostępna tylko w wariancie Biznes, Prestiż oraz Prestiż Plus

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia