Category Zmiany prawne

wapro sprzedaż i magazyn
zmiany prawne i nowości w sezonie 2021/2022

Zespół WAPRO ERP śledzi przepisy dbając, by oprogramowanie które dostarczamy naszym Klientom było zgodne z aktualnym stanem prawnym i umożliwiało realizację wszystkich wymaganych prawem operacji. Badamy również potrzeby klientów i rozwijamy nasze oprogramowanie, dodając nowe funkcje i integracje.

Zapoznaj się z modyfikacjami wprowadzonymi w programie WAPRO Mag w sezonie 2021/2022 związanymi ze zmianami w przepisach oraz najistotniejsze zmiany rozwojowe.

Krótkie instrukcje video zaprezentują w jaki sposób wprowadzać informacje lub modyfikować dane programu sprzedażowo-magazynowego.

1. Businesslink - obsługa zamówień, nowe filtry i parametry konfiguracyjne

Usługa Businesslink została rozbudowana o możliwość przesyłania zamówień pomiędzy kontrahentami.

W kartotekach dokumentów handlowych oraz zamówień dodano nowe filtry, umożliwiające wybranie dokumentów: przesłanych do usługi Businesslink, wystawionych poza buforem usługi Businesslink, dokumenty, których nie ma w buforze oraz umieszczone w buforze usługi Businesslink.

Nowe parametry "Automatyczny import zamówień z bufora" oraz  "Automatyczny import faktur z bufora" w dostępne konfiguracji firmy umożliwiają automatyczny import zamówień oraz faktur do głównego rejestru po imporcie z usługi Businesslink.

2. Weryfikacja dokumentów

Moduł weryfikacji pozycji dokumentów umożliwia weryfikację pozycji poprzez ręczne oznaczanie pozycji lub poprzez wyszukiwanie pozycji czytnikiem kodu kreskowego.

Funkcja dostępna jest w dokumentach magazynowych, handlowych oraz zamówieniach. Możliwe jest także blokowanie zweryfikowanego dokumentu po zakończeniu weryfikacji lub w trakcie jego weryfikacji. Z okna weryfikowanego dokumentu można utworzyć paczkę kurierską, nadać ją oraz wydrukować etykietę adresową.

Po zakończeniu weryfikacji możliwe jest wydrukowanie weryfikowanego dokumentu.

3. Lista szczegółów w oknie zleceń produkcyjnych

Lista szczegółów w oknie zleceń produkcyjnych umożliwia podgląd pozycji zlecenia produkcyjnego oraz listy powiązanych z nim dokumentów magazynowych.

Opcja dostępna tylko w wariancie Prestiż oraz Prestiż Plus

4. Instrastat – kraj pochodzenia towaru w deklaracji

1 styczna 2022 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej. Zgodnie z powyższa zmianą w generowanym pliku XML deklaracji została dodana sekcja kraju pochodzenia towaru.

Opcja dostępna tylko w wariancie Prestiż oraz Prestiż Plus

5. Grupowa zmiana wartości w oknie sprzedaży detalicznej

Zmniejszanie i zwiększanie wartości zaznaczonych pozycji o zadaną wartość jest teraz dostępne w oknie sprzedaży detalicznej. Dostępne są dwie operacje dodatkowe odpowiadające zwiększeniu lub zmniejszeniu wartości zaznaczonych pozycji o podaną kwotę.

6. Inteligentne proponowanie dla pozycji stawki VAT i typu transakcji OSS/IOSS

Funkcjonalność dostępna jest po włączeniu parametru "Inteligentne proponowanie dla pozycji stawki VAT i typu transakcji OSS/IOSS" dostępnego w konfiguracji firmy.

Parametr określa, czy program (tylko w linii 365) dla dokumentów zamówień walutowych ma automatycznie proponować unijną stawkę VAT oraz typ transakcji transgranicznej OSS (IOSS) na pozycji zamówienia, dokumentu handlowego oraz magazynowego. Program analizuje kraj adresu dostawy i/lub kraj kontrahenta (odbiorcy) oraz wcześniejsze (ostatnie) wybory użytkownika dla konkretnego artykułu

Opcja dostępna tylko w wariancie Prestiż oraz Prestiż Plus (tylko w linii 365)

7. Uruchamianie kartoteki asortymentowej z listy szczegółów dokumentów

Opcja otwarcia kartoteki asortymentowej z poziomu pozycji listy szczegółów dokumentu dostępna pod prawym przyciskiem myszy umożliwia szybsze przejście do edycji lub podglądu kartoteki.

8. Realizacja zamówień na dokumenty MM

Realizacja zamówienia od odbiorcy bezpośrednio na dokument przesunięcia magazynowego możliwe jest za pomocą operacji dodatkowej realizacji zamówienia na wybrany dokument magazynowy.

Opcja dostępna tylko w wariancie Biznes, Prestiż oraz Prestiż Plus

9. Parametr "Domyślna ilość dni ważności oferty"

Parametr "Domyślna ilość dni ważności oferty" znajdujący się w konfiguracji firmy umożliwia przesunięcie daty "Ważna do" o określoną ilość dni dla dokumentów ofert.

Opcja dostępna tylko w wariancie Prestiż oraz Prestiż Plus

10. Fiskalizacja dokumentów tylko dla osób fizycznych

Automatyczna fiskalizacja dokumentów tylko dla osób fizycznych możliwa jest dzięki nowym wartościom  parametrów w konfiguracji użytkownika:

  • "Automatyczny wydruk paragonu po fakturze" – wartość "Tak, gdy faktura dla osoby fizycznej"
  • "Fiskalizacja przy wystawianiu FV" - wartość "Fiskalizuj, gdy faktura dla osoby fizycznej"

11. Suma odłożonych ilości towaru w liście szczegółów artykułów

Szybsza weryfikacja odłożonych ilości towaru możliwa jest dzięki nowej kolumnie zakładki Stany w magazynach dostępnej na liście szczegółów artykułów.

12. Dodawanie cen indywidualnych bez podawania nazwy i indeksu indywidualnego

Wyłączona dodatkowa weryfikacja umożliwia zapisanie ceny indywidualnej po usunięciu nazwy i indeksu indywidualnego.

Opcja dostępna tylko w wariancie Biznes, Prestiż oraz Prestiż Plus

13. Kolorowanie wierszy wg stanu minimalnego\maksymalnego

Zmodyfikowany warunek kolorowania wierszy według stanu minimalnego oraz maksymalnego uwzględnia ilość dostępną licząc stan minus ilość zarezerwowana na zamówieniach.

14. Wyświetlanie pozycji, które są poniżej stanu minimalnego

Szybsze odnajdywanie towaru poniżej stanu minimalnego umożliwia rozszerzony filtr stanu minimalnego o pozycję min-1 .

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia