Category Zmiany prawne

wapro mag
zmiany prawne w sezonie 2020/2021

Zespół WAPRO ERP śledzi przepisy dbając, by oprogramowanie które dostarczamy naszym Klientom było zgodne z aktualnym stanem prawnym i umożliwiało realizację wszystkich wymaganych prawem operacji. Zapoznaj się z modyfikacjami wprowadzonymi w programie WAPRO Mag w sezonie 2020/2021 związanymi ze zmianami w przepisach. Krótkie instrukcje video zaprezentują w jaki sposób wprowadzać informacje lub modyfikować dane programu sprzedażowo-magazynowego.

Transakcje transgraniczne

  • Stawki VAT krajów UE
  • Dodawanie kodów transakcji transgranicznej
  • Grupowa zmiana typu transakcji transgranicznej
  • Weryfikacja obrotu

Podatek cukrowy

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem substancji słodzących bądź kofeiny lub tauryny podlega obowiązkowej opłacie (Dz.U. z 2021 r. poz. 183 ze zm.; art. 12a–12k ustawy z 11.09.2015 r. o zdrowiu publicznym).

W związku z wprowadzeniem podatku, w edycji towaru dodany został kalkulator pozwalający samodzielnie obliczyć łączną kwotę podatku za jednostkę magazynową. Analogiczny kalkulator udostępniony jest również w opcji Grupowa zmiana danych handlowych , pozwalając na grupowe wprowadzanie kwoty podatku cukrowego dla zaznaczonych pozycji. Naliczona kwota podatku za jednostkę magazynową będzie mnożona przez przelicznik jednostki w zestawieniu podatku za okres.

Dla kontrahentów dodana została możliwość oznaczenie czy nabywca będzie płatnikiem podatku cukrowego. W przypadku wystawiania dokumentu handlowego użytkownik może wydrukować na dokumencie kwotę podatku jaka powinna być naliczona za tą transakcje.

Podstawa prawna →

Deklaracja CUK

W aplikacjach Wapro Mag oraz Wapro JPK zaimplementowana została obsługa deklaracji.

System Sprzedaż i Magazyn Wapro Mag odpowiada za obliczenia kwot do deklaracji. Wygenerowanie deklaracji CUK prezentuje zapisy pozycji oraz listę dokumentów ujętą w deklaracji. W przypadku gdy system uwzględnił nadmiarowo jakiś dokument, którego nie powinno być w deklaracji użytkownik może go usunąć przed wysyłką. Analogicznie jeśli ilości nie obejmują wszystkich pozycji użytkownik może je zmienić (edytor pól odpowiada bezpośrednio strukturze deklaracji).

Aplikacja Jednolity Plik Kontrolny Wapro JPK pozwala na pobranie z Wapro Mag deklaracji, umożliwia jej przejrzenie a następnie wysłanie przygotowanej deklaracji CUK na bramki Ministerstwa Finansów (deklaracja CUK została przez MF udostępniona na wspólnych bramkach z deklaracjami JPK).

W programie Wapro Mag dodano również raport CR Podsumowanie podatku cukrowego do wyliczenia kwoty podatku cukrowego.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia