Category Zmiany prawne

wapro płace i kadry
- zmiany w sezonie 2023/2024

Zespół Wapro ERP śledzi przepisy dbając, by oprogramowanie które dostarczamy naszym Klientom było zgodne z aktualnym stanem prawnym i umożliwiało realizację wszystkich wymaganych prawem operacji. Badamy również potrzeby klientów i rozwijamy nasze oprogramowanie, dodając nowe funkcje i integracje.

Zapoznaj się z modyfikacjami wprowadzonymi w programie Wapro Gang w sezonie 2023/2024 związanymi ze zmianami w przepisach oraz zmianami rozwojowymi.

Krótkie instrukcje video zaprezentują w jaki sposób wprowadzać informacje lub modyfikować dane programu kadrowo-płacowego.

1. Nowa opcja „Kalkulator płac”

Do programu została dodana opcja umożliwiająca obliczenie wynagrodzenia brutto na podstawie podanego wynagrodzenia netto lub też od brutto do netto.

2. Nowy parametr firmy - „Uwzględniać KUP i ulgę na wszystkich listach”

W parametrach konfiguracyjnych firmy dodano parametr „Uwzględniać KUP i ulgę na wszystkich listach” umożliwiający uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej na każdym typie listy płac, z uwzględnieniem wykorzystanej kwoty na wcześniejszych listach z danego miesiąca albo uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej tylko na liście podstawowej.

3. Rozbudowa „Kreatora składników”

„Kreator składników płacowych” został rozbudowany o nowy krok umożliwiający utworzenie składnika płacowego wraz z automatycznym stworzeniem pola dodatkowego przechowującego domyślną wartość nowotworzonego składnika płacowego. Wartość tę można wprowadzić z poziomu kartoteki osobowej, w „Danych wprowadzających” danej osoby.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia