Category Zmiany prawne

wapro płace i kadry
zmiany prawne i nowości w sezonie 2022/2023

Zespół WAPRO ERP śledzi przepisy dbając, by oprogramowanie które dostarczamy naszym Klientom było zgodne z aktualnym stanem prawnym i umożliwiało realizację wszystkich wymaganych prawem operacji. Badamy również potrzeby klientów i rozwijamy nasze oprogramowanie, dodając nowe funkcje i integracje.

Zapoznaj się z modyfikacjami wprowadzonymi w programie WAPRO Gang w sezonie 2022/2023 związanymi ze zmianami w przepisach oraz zmiany rozwojowe.

Krótkie instrukcje video zaprezentują w jaki sposób wprowadzać informacje lub modyfikować dane programu kadrowo-płacowego.

1. Naliczanie składki FGŚP dla osoby współpracującej zatrudnionej na umowę o pracę

W kartotece „Ubezpieczenia obowiązkowe” została dodana opcja „Naliczaj składkę na FGŚP dla osób współpracujących” w celu obsługi przypadku zatrudnienia osoby współpracującej na umowę o prace. Została również rozbudowana kartoteka „Podstawy na ubezp.społeczne osób współpracujących” o kolumnę rejestrującą zapłaconą składkę na FGŚP oraz składkę uwzględniono w raporcie „Zestawienie składek osób współpracujących”.

2. Możliwość tworzenia dwuznakowych kodów nieobecności

W programie Wapro Płace i kadry została wprowadzona możliwość tworzenia dwuznakowych kodów nieobecności pracowników.

3. Nowy wzór deklaracji PIT-11 w wersji 29

W programie Wapro Płace i kadry został wprowadzony nowy wzór deklaracji PIT-11 (w wersji 29) zgodny ze wzorem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Deklaracja PIT-11 w powyższej wersji ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1.01.2022, a nowy wzór deklaracji obowiązuje od 1.07.2022r.

4. Definiowanie własnych wniosków kadrowych dostępnych w Portalu HR

W programie Wapro Płace i kadry została dodana możliwość definiowania własnych wniosków kadrowych dostępnych w Portalu HR. Do definiowania nowych wniosków służy opcja zielony plus w oknie „Wnioski użytkowników”.

5. Rozbudowa ścieżek akceptacji wniosków Portalu HR

W mechanizmie definiowania ścieżek akceptacji wniosków, ilość możliwych etapów do zdefiniowania zwiększono do 10. Na każdym dodatkowym etapie może występować przełożony, co pozwala na skonfigurowanie akceptowania wniosków przez kolejnych przełożonych pracownika zgodnie ze zdefiniowanymi zależnościami służbowymi.

6. Dodanie możliwości definiowania zastępców do akceptacji wniosków

W programie Wapro Płace i kadry, w oknie „Osoby na portalu” została dodana możliwość definiowania zastępców danej osoby. Zastępcy z przypisaną rolą z dostępem do wniosków mogą akceptować wnioski za osobę zastępowaną. Zastępcy z przypisaną inną rolą, występują tylko w celach informacyjnych.

7. Import ZUS Z-3 w PUE

Do systemu dodano możliwość wygenerowania Zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 w formacie xml. Opcję „Eksport zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3” umieszczono w menu „Operacje → Pozostałe transfery”. Przygotowany plik można zaimportować jako dokument roboczy na platformie ZUS PUE.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia