Category Zmiany prawne

wapro płace i kadry
zmiany prawne i nowości w sezonie 2021/2022

Zespół WAPRO ERP śledzi przepisy dbając, by oprogramowanie które dostarczamy naszym Klientom było zgodne z aktualnym stanem prawnym i umożliwiało realizację wszystkich wymaganych prawem operacji. Badamy również potrzeby klientów i rozwijamy nasze oprogramowanie, dodając nowe funkcje i integracje.

Zapoznaj się z modyfikacjami wprowadzonymi w programie WAPRO Gang w sezonie 2021/2022 związanymi ze zmianami w przepisach oraz zmiany rozwojowe.

Krótkie instrukcje video zaprezentują w jaki sposób wprowadzać informacje lub modyfikować dane programu kadrowo-płacowego.

1. Export danych do Excela w formacie *.xlsx i *.csv

Rozbudowano mechanizmu eksportu danych do arkusza Excel, o możliwość zapisania danych w formacie xlsx i csv.

W konfiguracji użytkownika zostały dodane dwa nowe parametry :„Domyślny plik typu przy eksporcie do Excela” i „Znak oddzielenia kolumn (Eksport do Excela)”. Pozwalają one ustalić w jakim formacie będą eksportowane dane i jaki znak będzie separatorem kolumn.

2. Import danych z plików w formacie csv

Kreator importu danych do programu Wapro Płace i kadry rozbudowano o możliwość importu danych z plików csv. W definicji szablonu importu została dodana możliwość wybrania formatu pliku (xls lub csv). Natomiast w oknie wyboru pliku z danymi do importu, rozbudowano filtr typu pliku o rozszerzenie csv.

3. Eksport składek PPK do instytucji finansowych

Wprowadzenie ułatwienie w procesie transferu składek PPK z programu Wapro Płace i kadry do modułu Wapro PPK oraz przygotowanie pliku ze składkami dla Instytucji Finansowej.

W programie Wapro Płace i kadry został dodany 3 krokowy kreator eksportu składek, uruchamiany za pomocą dotychczasowej opcji „Transfer składek na PPK z miesiąca”. Opcja ta przygotowuje dane dotyczące składek PPK naliczonych w programie oraz uruchamia kreator, który w kolejnych krokach przekazuje przygotowane dane do modułu Wapro PPK, wyświetla podsumowanie przekazywanych składek i tworzy plik ze składkami do zaimportowania na portalu PPK instytucji finansowej.

4. Nowy format prezentacji deklaracji PIT-4T, PIT-8AR oraz PIT-11 za 2021 rok

Do systemu podłączono moduł e-Formularze za pomocą którego generowane są deklaracje PIT-4R (12), PIT-8AR (11) oraz PIT-11 (27) za rok 2021.

Deklaracje tworzy się za pomocą dotychczasowych opcji „Deklaracja PIT-4R”, „Deklaracja PIT-8AR” oraz „Deklaracja PIT-11” z menu „Raporty” -> „Deklaracje podatkowe”. Utworzone i zapisane deklaracje są widoczne w oknie „Deklaracje podatkowe” otwartego za pomocą opcji o tej samej nazwie z menu „Inne”. Okno deklaracji posiada szereg opcji pozwalającej: uzupełnić dane deklaracji, zweryfikować ich poprawność, wydrukować i zapisać.

Wraz z zapisem deklaracji do modułu e-Deklaracje dodawana jest jej elektroniczna postać, którą można wysłać na bramkę Ministerstwa Finansów.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia