Category Zmiany prawne

wapro finanse i księgowość
zmiany prawne i nowości w sezonie 2022/2023

Zespół WAPRO ERP śledzi przepisy dbając, by oprogramowanie które dostarczamy naszym Klientom było zgodne z aktualnym stanem prawnym i umożliwiało realizację wszystkich wymaganych prawem operacji. Badamy również potrzeby klientów i rozwijamy nasze oprogramowanie, dodając nowe funkcje i integracje.

Zapoznaj się z modyfikacjami wprowadzonymi w programie WAPRO Fakir w sezonie 2022/2023 związanymi ze zmianami w przepisach oraz najistotniejsze zmiany rozwojowe.

Krótkie instrukcje video zaprezentują w jaki sposób wprowadzać informacje lub modyfikować dane programu finansowo-księgowego.

1. Dokumenty - grupowa zmiana opisów

Dodane zostały:

 • możliwość grupowej zmiany opisów wielu dokumentów;
 • możliwość wykluczenia dokumentu z procesu naliczania ulgi na złe długi (art 18f ustawy pdop) - dotyczy wariantów Prestiż, Biuro i Biuro Plus;

2. Kartoteka pracownika - numer rachunku bankowego w dowolnym formacie

W kartotece pracowników dodana została możliwość zapisywania numerów rachunków bankowych w dowolnym formacie.

3. Księga główna - przeglądanie według kont i okresów

W oknach przeglądarek:

 • Księga główna przeglądanie zapisów Według kont dodane zostały kolumny: konto przeciwstawne oraz nazwa konta przeciwstawnego;
 • Księga główna przeglądanie zapisów według okresów dodana została kolumna: konto przeciwstawne.

4. MPK - okno przeglądania danych

Zmodyfikowane zostało okno przeglądarki modułu MPK - dotyczy wariantów PRESTIŻ, BIURO PLUS, BUDŻET.

Dodane zostały:

 • możliwość sortowania po opisie pozycji;
 • możliwość filtrowania dokumentów (filtr F8);
 • możliwość definiowania filtrów;
 • kolumna "Nazwa konta"

5. Zestawienia rozrachunków - wyślij jako e-mail

W nowej wersji programu zautomatyzowane zostało wysyłanie mailem potwierdzeń sald, wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych. Jeżeli w kartotece kontrahenta znajduje się wpisany adres mail, program automatycznie przygotuje gotową do wysłania wiadomość email z załączonym dokumentem w formacie PDF.

6. Rejestry VAT

W oknie przeglądarki rejestrów VAT zakupu zmodyfikowano kwoty wyświetlane w kolumnach

 • "Netto w rejestrze",
 • "VAT w rejestrze",
 • "Brutto w rejestrze"

oraz kolumnach

 • "Netto pozostało",
 • "VAT pozostało",
 • "Brutto pozostało".

Do tej pory prezentowały one kwoty transakcji VAT w podziale na część podlegającą
odliczeniu i niepodlegającą odliczeniu wynikającą z klasyfikacji zakupu oraz częściowych rozliczeń transakcji w metody kasowej. Obecnie uwzględniają
one również podział na część zakupu związaną ze sprzedażą opodatkowaną i część związaną ze sprzedażą zwolnioną (współczynnik i prewspółczynnik).
Analogicznie zmodyfikowane zostały wydruki rejestrów zakupu.
W nowej wersji programu dodany został również nowy wzór formularza VAT-R o numerze 16.

7. Rozrachunki - data rozliczenia

W oknie przeglądarki rozrachunków oraz w zakładce rozrachunków okna dokumentu dodana została kolumna "Data rozliczenia", w której wyświetlana jest data, w której rozrachunek został rozliczony. A w przypadku częściowego rozliczenia datę, w której dokonano ostatniego częściowego rozliczenia.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia