Category Zmiany prawne

wapro aukcje internetowe
zmiany prawne i nowości w sezonie 2022/2023

Zespół WAPRO ERP śledzi przepisy dbając, by oprogramowanie które dostarczamy naszym Klientom było zgodne z aktualnym stanem prawnym i umożliwiało realizację wszystkich wymaganych prawem operacji. Badamy również potrzeby klientów i rozwijamy nasze oprogramowanie, dodając nowe funkcje i integracje.

Zapoznaj się z modyfikacjami wprowadzonymi w programie WAPRO Aukcje w sezonie 2022/2023 związanymi ze zmianami w przepisach oraz najistotniejsze zmiany rozwojowe.

Krótkie instrukcje video zaprezentują w jaki sposób wprowadzać informacje lub modyfikować dane programu finansowo-księgowego.

1. Nowy wariant BIZNES

W programie dodano funkcje integracji z platformą BaseLinker, która jest platformą integracyjną dla wielu typów sklepów oraz platform typu marketplace umożliwiających handel z innymi użytkownikami.

Integracja dostępna jest w nowym wariancie Biznes 365 wprowadzonym w tej wersji programu. Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku Allegro obowiązuje zasada, że synchronizacja z wykorzystaniem automatycznej usługi w tle dostępna jest w przypadku pakietu 3000 produktów lub max (bez limitu). Dla wariantu 1000 dostępna jest synchronizacja z wykorzystaniem ręcznego przycisku lub opcji w tle przy włączonym programie.

2. Import transakcji do programu – przesłanie na zamówienie

Jeśli w trakcie importu zamówień system wykryje produkty wg kodu EAN nastąpi ich automatyczne wiązanie do pozycji zamówienia, w innym przypadku przed przesłaniem do Wapro Mag zamówienia należy wskazać jaka pozycja zamówienia to wybrany produkt z magazynu Wapro Mag.

Jeśli użytkownik wybierze konto hybrydowe zarówno allegro oraz BaseLinker, który używa także synchronizacji z Allegro to w trakcie importu z BaseLinker do Wapro Aukcje program będzie pomijał zamówienia zaimportowane bezpośrednio z Allegro.

3. Filtr pobranych transakcji – źródło zakupu

Program w trakcie importu zamówień z BaseLinker do transakcji, mapuje pola tak jak pobierał do tej pory z Allegro i wyświetla wszystkie transakcje w jednym module. Udostępniono nowe filtry oraz kolumny (jeśli nie są widoczne po aktualizacji, należy je włączyć w menu klikając prawym przyciskiem myszy w nagłówek kolumny i z menu Wybór kolumn wskazać nowe).

  • Filtr System pozwala wyświetlić zamówienia z konkretnej integracji BaseLinker lub Allegro.
  • Filtr Źródło zakupu lub filtr w kolumnie Źródło zakupu - pozwala wybrać konkretny podsystem z którego Baselinker pobrał zamówienie (może to być allegro/ebay/amazon/erli lub inny kanał integracji).

4. Eksport produktu do BaseLinker

Program umożliwia także eksport produktów ze sklepu do magazynu BaseLinker, w tym celu w module Towary należy wybrać produkt i wybrać opcję Eksportuj produkt (to przykład funkcji wspólnej pomiędzy Allegro oraz Baselinker).

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia