Category Szkolenia

Szkolenie wapro mag

Zdalne / Sprzedaż i magazyn

Dlaczego warto?

Doświadczeni
trenerzy

Szkolenia zdalne stanowią odwzorowanie będących od wielu lat w ofercie WAPRO ERP szkoleń stacjonarnych i prowadzone są przez tych samych doświadczonych szkoleniowców.

Dostęp do wiedzy
z dowolnego miejsca

Forma zdalna pozwala na dostęp do wiedzy przekazywanej na szkoleniu bez konieczności  tracenia czasu na dojazd i ponoszenia kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Sesje pytań
i odpowiedzi

Szkolenia mają formę wykładów połączonych z sesjami pytań i odpowiedzi. Liczba miejsc w każdej z grup jest ograniczona dla zapewnienia wysokiej dostępności szkoleniowca podczas sesji pytań i odpowiedzi.

Cel i zakres

Szkolenie stacjonarne dotyczące obsługi programu magazynowo-sprzedażowego wapro mag jest jednodniowe i trwa 6 godzin.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z poniższymi zagadnieniami.

Program szkolenia

 • 1

  Przygotowanie do pracy z programem

  • Wstęp
  • Praca z programem , klawisze o stałym znaczeniu
  • Formatki danych i okna dialogowe
  • Wybór aktywnej firmy
 • 2

  Kartoteki w systemie WAPRO Mag

  • Kartoteka asortymentów i kartoteki związane z asortymentami
  • Ceny w WF-Magu
  • Kartoteka kontrahentów i kartoteki związane z kontrahentami
  • Pozostałe kartoteki w systemie (pracownicy, urzędy, kasy, banki)
 • 3

  Gospodarka magazynowa w systemie WAPRO Mag

  • Zamówienia
  • Dokumenty magazynowe oraz magazyny
  • Dokumenty handlowe
  • Dokumenty korekt
  • Sprzedaż detaliczna
  • Dokumenty wewnętrzne
 • 4

  Rozliczenia z kontrahentami

  • Praca z rozrachunkami
  • Dokumenty finansowe
  • Raporty kasowe/bankowe
 • 5

  Raporty w systemie WAPRO Mag

  • Wydruki zestawień
  • Obroty i stany magazynowe
  • Stany zamówień i rezerwacji
  • Parametry do raportów oraz filtrowanie
 • 6

  Konfiguracja i uprawnienia

  • Konfiguracja użytkownika
  • Konfiguracja firmy
  • Uprawnienia użytkowników / grupy.