Category Szkolenia

Szkolenie wapro fakir

Zdalne / Finanse i księgowość

Dlaczego warto?

Doświadczeni
trenerzy

Szkolenia zdalne stanowią odwzorowanie będących od wielu lat w ofercie WAPRO ERP szkoleń stacjonarnych i prowadzone są przez tych samych doświadczonych szkoleniowców.

Dostęp do wiedzy
z dowolnego miejsca

Forma zdalna pozwala na dostęp do wiedzy przekazywanej na szkoleniu bez konieczności  tracenia czasu na dojazd i ponoszenia kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Sesje pytań
i odpowiedzi

Szkolenia mają formę wykładów połączonych z sesjami pytań i odpowiedzi. Liczba miejsc w każdej z grup jest ograniczona dla zapewnienia wysokiej dostępności szkoleniowca podczas sesji pytań i odpowiedzi.

Cel i zakres

Szkolenie zdalne dotyczące obsługi systemu finansowo-księgowego wapro fakir jest jednodniowe i trwa 6 godzin.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z poniższymi zagadnieniami.

Program szkolenia

 • 1

  Rozpoczęcie pracy z programem

  • Okno logowania
  • Organizacja danych w oknie programu
  • Obsługa okien
  • Klawisze o stałym znaczeniu
 • 2

  Menu „Administrator”

  • Wprowadzanie dany firmy
  • Parametry pracy firmy
  • Konfiguracja parametrów użytkownika
  • Użytkownicy i grupy użytkowników, definiowanie ich uprawnień
  • Definiowanie lata obrotowych
 • 3

  Definicje

  • Definiowanie planu kont
  • Definiowanie dzienników
  • Definiowanie typów dokumentów
  • Wstęp do definiowania raportów użytkownika
  • Podstawowe informacje o automatach VAT
 • 4

  Kartoteki firmy

  • Kartoteka kontrahentów
  • Kontrahenci pomocniczy
  • Pracownicy
  • Środki trwałe
  • Tabele kursów walut
  • Urzędy
  • Tabele odsetek
 • 5

  Menu „System”

 • 6

  Menu „Start”

 • 7

  Praca z dokumentami

  • Wprowadzanie dokumentów
  • Przeglądanie wprowadzonych dowodów
  • Wprowadzanie bilansu otwarcia
  • Podstawowe informacje o module kasowym
  • Noty korygujące
 • 8

  Moduł rozrachunków

  • Okno przeglądania rozrachunków
  • Praca z rozrachunkami
  • Wydruki
 • 9

  Przeglądanie księgi głównej

  • Przeglądanie zapisów księgowych
  • Wydruki zapisów z ksiąg rachunkowych
 • 10

  Deklaracje podatkowe

  • PIT-5/5L – definiowanie źródeł danych i praca z deklaracją
  • CIT-2 – definiowanie źródeł danych i praca z deklaracją
 • 11

  Moduł ewidencji VAT

  • Przeglądanie rejestrów VAT
  • Deklaracja VAT-7 – dodawanie i praca
  • Deklaracja VAT-UE – dodawanie i praca
  • Wstęp do obsługi modułu e-Deklaracje
  • Wybrane zestawienia z rejestrów VAT
  • Blokowanie rejestrów