Category Szkolenia

Szkolenie wapro analizy

Zdalne / Analizy wielowymiarowe

Dlaczego warto?

Doświadczeni
trenerzy

Szkolenia zdalne stanowią odwzorowanie będących od wielu lat w ofercie WAPRO ERP szkoleń stacjonarnych i prowadzone są przez tych samych doświadczonych szkoleniowców.

Dostęp do wiedzy
z dowolnego miejsca

Forma zdalna pozwala na dostęp do wiedzy przekazywanej na szkoleniu bez konieczności  tracenia czasu na dojazd i ponoszenia kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Sesje pytań
i odpowiedzi

Szkolenia mają formę wykładów połączonych z sesjami pytań i odpowiedzi. Liczba miejsc w każdej z grup jest ograniczona dla zapewnienia wysokiej dostępności szkoleniowca podczas sesji pytań i odpowiedzi.

Cel i zakres

Szkolenie zdalne dotyczące obsługi programu analitycznego wapro analizy jest jednodniowe i trwa 6 godzin.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z poniższymi zagadnieniami.

Program szkolenia

 • 1

  Przygotowanie do pracy z programem

  • Integracja z aplikacjami WAPRO ERP
  • Praca z programem
  • Konfiguracja okien
  • Lista analiz
  • Zarządzanie ulubionymi
 • 2

  Praca z analizami OLAP

  • Dodawanie pól
  • Czym jest wymiar i poziom wymiaru
  • Czym jest miara
  • Kategorie analiz
  • Analizy predefiniowane
 • 3

  Dodanie własnej analizy

  • Analizy systemu magazynowego
  • Wybór wymiarów i miar
  • Konfiguracja zakładek w analizę
  • Rozkład pól w analizie
  • Sortowanie oraz filtrowanie danych
  • Pasek szybkich sum
 • 4

  Praca z wykresem

  • Prezentowanie danych na wykresie
  • Przenoszenie wykresu
  • Opóźnione ładowanie danych na wykresie
  • Uwzględnianie podsumowań w wykresie
  • Kreator wykresu
 • 5

  Praca z widokami analitycznymi

  • Widoki predefiniowane
  • Wybór kolumn w widoku
  • Stosowanie filtrów
  • Dodanie własnego widoku
 • 6

  Konfiguracja

  • Zapisywanie konfiguracji analizy
  • Zapisywanie konfiguracji okien
  • Ważność analizy
  • Konfiguracja wymiaru czasu
 • 7

  Uprawnienia

  • Dodawanie użytkowników
  • Definiowanie uprawnień
 • 8

  Eksport danych do różnych formatów