Category Menedżer Radzi

Jeśli program pracuje na więcej niż jednym stanowisku, to pliki e-deklaracji tworzone są w odpowiednich katalogach na lokalnych komputerach . Obecnie skomasowanie wygenerowanych deklaracji, podpisanie ich prze jedna osobę i wysłanie stanowi problem.

Propozycja rozwiązania

 • Na komputerze sieciowym instalujemy program WAPRO Gang (o ile jeszcze nie jest tam zainstalowany) . Rola tej instalacji polega na zakładaniu odpowiednich struktur . Alternatywą byłoby założenie tych struktur ręcznie.
 • Użytkownik podpisujący deklaracje loguje się na komputerze sieciowym i uruchamia program WAPRO Gang .Następnie użytkownik lub informatyk :
 • Udostępnia podkatalog Pliki programu WAPRO Gang katalogu dysksystemowy:\Documents&Settings\login_użytkownika_podpisującego\Moje Dokumenty . Nazwa udziału nie powinna przekraczać 8-u znaków i nie powinna zawierać liter diakrytycznych (czyli ą, ę, ł, itp.).
 • Wraca do programu WAPRO Gang , wchodzi w menu Administrator => Funkcje i otwiera funkcję „Transfer PIT” (np. klikając u dołu ekranu przycisk DEFINICJA) .
  • W kolejnym oknie wybiera obsługę zdarzeń. W tym celu wciska znajdujący się u góry okna przycisk wskazany na rysunku poniżej

 

 • wybiera zdarzenie „Inicjacja raportu (Filtrowanie)” . W 4-ej linii znajduje się podstawienie :katalog_win$=KatalogFirmy() & '\export\pit'
 • Linię tę zakomentowuje ( // ) a pod spodem dopisuje liniękatalog_win$='\\nazwa_komputera_sieciowego\nazwa_udzialu\'&substring(KatalogFirmy(),len(KatalogFirmy())-3,4)& '\export\pit'
 • Zapisuje i kompiluje zmianę klikając u góry okna przycisk wskazany na rysunku poniżej.

 

  • po czym wychodzi z definicji funkcji .

 • Z rozwiniętego prawym klawiszem myszy menu wybiera opcję „Eksportuj funkcję” i eksportuje funkcję „Transfer PIT” . Na komputerze sieciowym w katalogu dysksystemowy:\Documents&Settings\login_użytkownika_podpisującego\Moje Dokumenty\Pliki programu WAPRO Gang , utworzony zostanie plik typu XML .
 • Utworzony plik XML umieszcza na dowolnym stanowisku w katalogu dysksystemowy:\Documents&Settings\login_użytkownika\Moje Dokumenty\Pliki programu WAPRO Gang .
 • Uruchamia na tym stanowisku program WAPRO Gang i importuje funkcję „Transfer PIT”. Po zaimportowaniu funkcji należy ją skompilować.C.d. pracy w sieci :
 • Przed pierwszym eksportem e-deklaracji użytkownik „wchodzi” po kolei do każdej firmy. Po „zajrzeniu” do wszystkich firm uruchamia moduł e-deklaracji – w momencie pierwszego uruchomienia tego modułu program finalizuje proces zakładania odpowiednich struktur.
  Uwaga. Każdorazowo po dodaniu nowych firm, przed tworzeniem deklaracji podatkowych na stanowiskach, użytkownik podpisujący powinien uruchomić program WAPRO Gang na komputerze sieciowym i „zajrzeć” do nowoutworzonych firm , a następnie uruchomić moduł e-deklaracji.
 • Generowane są e-deklaracje na stanowiskach - e-deklaracje pojawią się na dysku sieciowym.
 • Użytkownik podpisujący , wchodząc w program WAPRO Gang na komputerze sieciowym (np. przez zdalny pulpit), widzi w module e-deklaracji wszystkie wygenerowane na stanowiskach deklaracje PIT.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: