W WAPRO Mag dla Windows 8.00.0 dodano funkcję weryfikację kontrahenta UE w systemie VIES. Zezwala ona w czasie rzeczywistym podczas wystawiania dokumentu z metodą naliczania VAT "odwrotne obciążenie" sprawdzić czy kontrahent posiada aktywny numer podatkowy w danym kraju. Dane pobierane są za pośrednictwem sieci Internet z systemu podatkowego administracji państwowej danego kraju.

Jeśli użytkownik posiada zatwierdzone raporty kasowe, system uwzględnia je w obliczeniach bieżącego salda. Funkcja dostępna jest dla użytkowników w oknie Dokumentów finansowych, należy wybrać przycisk  SUMA (Ctrl + S) a następnie w drugiej zakładce (2)Stan Kasy sprawdzić bieżące saldo.

 

Dodatkowo dane o weryfikacji zostaną zapisane w module Aktywność użytkownika, dzięki temu prowadzony jest automatycznie rejestr weryfikacji co może być przydatne w przypadku kontroli.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: