Category Menedżer Radzi

Po 1 stycznia 2011 roku, bardzo często zaczęły napływać do nas pytania związane z prezentowanymi w programie WAPRO Mag wartościami stawek VAT oraz wartości brutto pozycji asortymentowych na dokumentach przesunięć międzymagazynowych wycenianych w cenie zakupu. Wielu osób twierdzi, że skoro stare stawki już nie obowiązują to nie mogą występować na dokumentach MM czy RW.

Po 1 stycznia 2011 roku, bardzo często zaczęły napływać do nas pytania związane z prezentowanymi w programie WAPRO Mag wartościami stawek VAT oraz wartości brutto pozycji asortymentowych na dokumentach przesunięć międzymagazynowych wycenianych w cenie zakupu. Wielu osób twierdzi, że skoro stare stawki już nie obowiązują to nie mogą występować na dokumentach MM czy RW.

Podobnie jak nie zmieniamy, z powodu wejścia w życie nowych stawek VAT, historycznych dokumentów zakupu czy sprzedaży, również nie zmieniamy dokumentów PZ i innych „historycznych” dokumentów magazynowych a ceny zakupu towarów w magazynie wynikają bezpośrednio z tych dokumentów. Poniżej przedstawię kilka dodatkowych argumentów za pozostawieniem tych cen i stawek bez zmian.

  • W magazynie towary występują w cenach zakupu. Są to dane „historyczne” i zmiana opodatkowania sprzedaży towarów i usług nie ma na nie wpływu, operacja przesunięcia międzymagazynowego nie jest transakcja sprzedaży.
  • Ceny oraz wartości zakupu bezpośrednio wynikają z dokumentów zakupu oraz dokumentów PZ z nimi powiązanymi, które nie mogą ulec zmianie ponieważ są podstawą ustalania kosztów uzyskania przychodów.
  • W przypadku rozliczania rozchodów towarów z konkretnej pozycji dokumentu PZ, które były rozchodowywane zarówno w 2010 roku jak i w 2011 roku, zbilansowałaby się wyłącznie wartość netto a podatek VAT oraz wartości brutto nie zbilansowałyby się.
  • Dokumenty zakupu czyli również i koszt zakupu towarów w magazynie może być jeszcze przez długi czas korygowany przez ewentualne faktury korygujące zakup, które wystawiane są do pierwotnego dokumentu zakupu, z pierwotnymi cenami zakupu, stawkami VAT oraz wartościami netto i brutto czyli opodatkowanego jeszcze poprzednimi stawkami VAT.
  • Operacja takiej zmiany stawek VAT, cen zakupu brutto towarów zakupionych przed 1 stycznia 2011 roku spowodowałaby pojawienie w kartotekach programu sekwencji wartości nie mających żadnej wymowy merytorycznej, ponieważ nie wiązałyby się z żadną operacją gospodarczą. W kartotece pojawiłyby się wirtualne, nierzeczywiste ceny zakupu brutto jakie miałyby towary i usługi gdyby były kupione w roku 2011 a nie 2010 lub wcześniej.
  • Osoby sprawdzające przepływy pieniędzy (wartości brutto), związane z obrotem magazynowym utraciłyby wszelką możliwość kontroli. Część rozchodów towarowego towarów zakupionych do 31 grudnia 2010 roku rejestrowana byłaby w stawce 22% z rzeczywistą wartością brutto a część w stawce 23% z zawyżoną wartością brutto.

Reasumując, po wprowadzeniu w programie sugerowanych przez niektórych użytkowników zmian wyceny towarów, dane przestałyby być spójne, trudne do interpretacji i korygowania.

Po pewnym okresie czasu, na skutek rotacji towarów w magazynie również w dokumentach przesunięć międzymagazynowych pojawią się aktualne stawki VAT, ale wtedy będą wynikać z rzeczywistych transakcji zakupu.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: