Category Menedżer Radzi

Coraz częściej docierają do nas informacje o tym, że niektóre biura rachunkowe wymagają od swoich klientów, użytkowników programu WAPRO Mag, wykonywania okresowo zestawień nierozliczonych transakcji zakupu. Związane jest to oczywiście z wejściem w życie, przytoczonych w tytule przepisów podatku dochodowego.

W związku z tym informujemy, że w systemie WAPRO ERP wszystkie obliczenia związane z kontrolnym sprawdzeniem nierozliczonych transakcji lub ostatecznym naliczeniem ewentualnych korekt podatku dochodowego, zgodnie z w/w przepisami, mogą być wykonywane automatycznie w programach finansowo – księgowych. Nie jest przy tym konieczne wykonywanie przez użytkowników programu WAPRO Mag żadnych dodatkowych zestawień.

Programy automatycznie naliczają:

  • kwoty, o które należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów dla nierozliczonych transakcji,
  • kwoty, o które należy zwiększyć koszty uzyskania przychodów po rozliczeniu takich transakcji (dla których wcześniej obniżono koszty uzyskania przychodów).

Jeżeli wykonywanie wspomnianych wyżej zestawień nie stanowi dla Państwa problemu, a biuro rachunkowe za dalsze obliczenia i kalkulacje nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia, w takim przypadku nie ma problemu. Jeżeli jednak tak nie jest, prawdopodobnie warto namówić biuro rachunkowe na korzystanie z odpowiadającego Państwu programu finansowo – księgowego lub skorzystać z usług jednego z biur rachunkowych, które korzystają z oprogramowania WAPRO ERP, w końcowym rozrachunku po prostu będzie wygodniej, szybciej i prawdopodobnie taniej.

Wyobraźmy sobie firmę, która płacąc regularnie i w terminie swoje zobowiązania, z pewnością stale ma wiele nierozliczonych transakcji i musi je kontrolować. Dobrym przykładem będzie firma handlowa prowadząca księgi handlowe (wymagana obsługa magazynu), która prowadzi zarówno tradycyjną sprzedaż hurtową jak i detaliczną, dodatkowo internetową, na przykład kilka branżowych sklepów internetowych „WAPRO B2C” nadzorowanych przez program WAPRO Mag. Jeżeli program magazynowo-handlowy WAPRO Mag oraz finansowo-księgowy WAPRO Fakir pracują w jednej, wspólnej bazie danych, pomimo dużej ilości transakcji, obliczenia modułu korekt kosztów podatkowych przeprowadzone zostaną momentalnie.

W takim przypadku, do sumowania kosztów zakupu sprzedanych towarów może zostać uwzględniona każda transakcja sprzedaży przeprowadzona we wszystkich punktach sprzedaży tradycyjnej oraz internetowej, która zarejestrowana do momentu wykonania obliczeń sprzedaż.

W przypadku obsługi firmy przez biuro rachunkowe, jeżeli program finansowo księgowy pracuje na rozłącznej bazie danych, również w takim przypadku przeprowadzenie kilku kontrolnych obliczeń w ciągu miesiąca nie powinno stanowić żadnego problemu.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: