Category Menedżer Radzi

Przyspiesz swoja pracę wykorzystując mniej znane skróty w programie WAPRO Kaper

Szybka zmiana aktualnie wybranego okresu

Jedną z często wykonywanych czynności w programie księgowym jest zmiana aktualnie wybranego okresu. Najszybszą metodą zmiany tego okresu jest wykorzystanie skrótu klawiszowego <ctrl +>.

– oznacza klawisz „Windows” znajdujące się na klawiaturze w dolnym rzędzie, obok klawiszy „Alt”.

Po przyciśnięciu klawiszy Ctrl+W, na ekranie pojawi się formatka wyboru okresu:

Aby zmienić aktualnie wybrany okres wystarczy zmienić go przy użyciu klawiatury i przycisnąć przycisk „Enter” przy czym: - strzałki w lewo i prawo zmieniają okres o miesiąc do przodu lub tyłu

  • strzałki w górę i w dół zmieniają rok o jeden do przodu lub tyłu
  • klawisze PgUp i PgDown zmieniają kwartał o jeden do przodu lub tyłu
  • klawisz „Home” zmienia miesiąc na aktualny kalendarzowy

Zmiana okresu tą metodą odbywa wyłącznie przy użyciu klawiatury.

Szybki wybór polecenia z głównego menu programu

Kolejną bardzo często wykonywaną operacją jest wybór polecenia z głównego menu programu. Najszybszą metodą znalezienia i wyboru polecenia z głównego menu jest wykorzystanie wyszukiwarki uruchamianej skrótem klawiszowym <ctrl+spacja>. Po jego użyciu na ekranie pojawi się formatka wyszukiwarki. Kursor zostanie automatycznie ustawiony w polu „Szukane polecenie” co pozwala na natychmiastowe wprowadzanie z klawiatury dowolnego fragment frazy poszukiwanego polecenia. Na ekranie pojawi się lista poleceń ograniczona do poleceń zawierających w swojej nazwie wpisaną frazę, podobnie jak na poniższym przykładzie:

W celu wyświetlenia wyżej widocznej listy wystarczy użyć wyłącznie klawiatury przyciskając kolejno klawisze: <ctrl+spacja>, d, e, k, l.

Ze względu na to, że działanie tej funkcji nie zależy od aktualnie wybranej zakładki w głównym menu może również ułatwiać wyszukanie poleceń menu użytkownikom, którzy nie pamiętają gdzie one się znajdują, bądź oszczędzając miejsca na ekranie pracują z włączoną opcją ukrywania menu-wstążki.

Jeśli wybrane z listy polecenie nie dotyczy aktualnego kontekstu pracy programu - np. wybór przeglądarki deklaracji udziałowca w chwili, kiedy program pracuje w trybie firmy – program wyświetli listę udziałowców do wyboru a następnie wyświetli przeglądarkę deklaracji wybranego wcześniej z listy udziałowca.

Aby wybrać z wyświetlonej listy poszukiwane polecenie można użyć skrótu klawiszowego, wyświetlonego na liście po lewej stronie nazwy polecenia lub wybrać je przy pomocy myszy. Przykładowo użytkownik może wywołać tworzenie deklaracji VAT-7 wciskając kolejno <ctrl+spacja>,7,<alt+2> - tak jak na poniższym rysunku:

Jeśli użytkownik pracując w kontekście firmy chce uruchomić wybrane z listy polecenie w innej firmie (lub innym udziałowcu), należy użyć kombinacji klawiszy widocznej na liście z przytrzymanym dodatkowo klawiszem Ctrl. W powyższym przypadku więc po wciśnięciu <ctrl+spacja>,7 należy nacisnąć <ctrl+alt+2>. Aby zamknąć wyświetloną formatkę wystarczy przycisnąć klawisz ESC.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: