Materiał zawiera informacje na temat zmian dotyczących podpisywania e-deklaracji, jakie pojawiły się w wersji 7.61.0

W związku ze zgłaszanymi wnioskami użytkowników wariantu BIURO zmodernizowano moduł e-deklaracji ułatwiając tym samym kontrolę nad podpisywaniem deklaracji wysyłanych drogą elektroniczną. Zmiana powinna być ułatwieniem dla biur, w których deklaracje podpisywane są z przeglądarki e-deklaracji przy użyciu kilku różnych podpisów elektronicznych (a więc przez kilka różnych osób). Do tej pory użytkownicy ci musieli sami zatroszczyć się o to, żeby podpisywać właściwe deklaracje; właściwe - tzn. tak, aby właściciel podpisu elektronicznego był zgodny z tym, co znajduje się na dokumencie zgłoszeniowym UPL-1. W przypadku dużej ilości deklaracji do podpisu mogło to skutkować pomyłkami polegającymi na podpisaniu "nie swojej" deklaracji.

Wersja 7.61.0 programu WAPRO Kaper pozwala na podpisanie deklaracji wyłącznie przez osobę, która wskazana jest w danych firmy/udziałowca jako osoba upoważniona do podpisywania deklaracji i figurująca na UPL-1.

Jeśli taka osoba została w danych firmy/udziałowca wskazana, od tego momentu wszystkie deklaracje tworzone w kontekście danej firmy/udziałowca będą przypisane do tego właśnie użytkownika i tylko on, po zalogowaniu się na swoje konto w programie, będzie mógł je podpisać. W przypadku, kiedy osoba taka w danych firmy/udziałowca wskazana nie jest, należy ją przed dalszym użytkowaniem modułu e-deklaracji wskazać. W przeciwnym razie tworzone deklaracje nie będą przypisane do żadnego użytkownika i nie będą mogły być podpisane.

W przypadku, kiedy deklaracje o statusie "gotowe do podpisania" nie mają przypisanej osoby odpowiedzialnej za ich podpisanie, istnieje możliwość przypisania tej osoby bez edytowania deklaracji. W tym celu na przeglądarce deklaracji należy zaznaczyć deklaracje, które mają być przypisane do danego użytkownika oraz użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+E i wybrać z menu kontekstowego "Przypisz osobę upoważnioną do podpisu deklaracji".

Do wskazanych deklaracji zostanie przypisana osoba wskazana w danych firmy/udziałowca w polu "Osoba upoważniona do podpisywania deklaracji i figurująca na UPL-1".

Przeglądarki deklaracji zostały wyposażone w nowy filtr pozwalający na wyświetlanie deklaracji przypisanych do konkretnych użytkowników, bądź deklaracji, które nie zostały przypisane.

O ile możliwość podpisywania deklaracji została zawężona do konkretnego wskazanego użytkownika o tyle wysyłanie e-deklaracji jak też odbieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru może być wykonane przez każdego użytkownika programu, o ile oczywiście posiada on stosowne do tego uprawnienia.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: