Category Menedżer Radzi

Jak ustawić podstawowe parametry pracy programu?

Każdy program kadrowo-płacowy wymaga skonfigurowania przed dokonaniem pierwszych obliczeń. Aby ustawić podstawowe parametry pracy programu:

1. Kliknij zakładkę KONFIGURACJA.

2. Na zakładce KONFIGURACJA wciśnij przycisk USTAWIENIA I PARAMETRY FIRMY:

3. W wyświetlonym oknie, z lewej strony zaznacz zakładkę OGÓLE:

4. W środkowej kolumnie odnajdź parametr FIRMA ZATRUDNIAJĄCA:

5. Kliknij dwukrotnie na wartość parametru. W powyższym przypadku jest to sformułowanie „powyżej 20 pracowników”. W rezultacie wyświetli się okno, w którym powinieneś wybrać właściwą dla siebie opcję:

Jeśli więc Twoja firma nie jest płatnikiem zasiłków chorobowych, ustaw się na opcji „do 20 pracowników” i kliknij przycisk WYBIERZ.

6. Zwróć uwagę, że u dołu okna znajduje się opis, który wyjaśnia do czego służy podświetlony przez Ciebie parametr. Oznacza to, że za każdym razem, możesz upewnić się, czy wybrana przez Ciebie opcja jest zgodna z Twoimi oczekiwaniami:

Ćwiczenie:

Załóżmy, że Twoja firma nie wypłaca świadczenia urlopowego dla osób przebywających na urlopie co najmniej 14 dni (tzw. „wczasy pod gruszą”). Skonfiguruj program we właściwy sposób.

Rozwiązanie ćwiczenia:

1. Kliknij zakładkę KONFIGURACJA.

2. Na zakładce KONFIGURACJA wciśnij przycisk USTAWIENIA I PARAMETRY FIRMY:

3. W wyświetlonym oknie, z lewej strony zaznacz zakładkę OGÓLNE:

4. W środkowej kolumnie odnajdź parametr FIRMA POSIADA FUNDUSZ SOCJALNY:

5. Kliknij dwukrotnie na wartość parametru aż parametr przybieże właściwą wartość, czyli TAK.

UWAGA: Ustawienie wartości TAK spowoduje wyłączenie naliczania świadczenia urlopowego..

6. Zapoznaj się z komentarzem do parametru „Firma posiada fundusz socjalny:

Z powyższego komentarza wynika, że nie dla programu nie ma znaczenia, czy firma posiada fundusz socjalny, czy też nie. Parametr ten steruje wyłącznie włączaniem i wyłączaniem naliczania świadczenia urlopowego.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: