Category Menedżer Radzi

Przewodnik dla rozpoczynających pracę w programie kadrowo-płacowym WAPRO Gang.

Rozpoczęcie pracy w nowym programie nie musi być trudne. Ten przewodnik przeprowadzi Cię sprawnie przez podstawowe czynności wykonywane najczęściej w programie WAPRO Gang. Zakładam, że nie posiadasz żadnego doświadczenia w obsłudze programu, a Twoim celem jest naliczenie pierwszej listy płac. Po przeczytaniu niniejszego przewodnika będziesz zaznajomiony z następującymi zagadnieniami:

Uruchomienie programu
Wstępna konfiguracja
Uzupełnienie kartotek firmy
Uzupełnienie kartotek systemu
Kalendarze
Wprowadzenie pracownika do kartoteki osobowej
Wprowadzenie umowy o pracę
Ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe
Szkoły ukończone w trakcie zatrudnienia
Naliczenie pierwszej listy płac
Wydruk pierwszej listy płac
Eksport deklaracji ZUS DRA, RCA, RZA, RSA do Płatnika

1.

Uruchomienie programu

Jak uruchomić program i zalogować się do bazy danych?

Zakładam, że już zainstalowałeś program WAPRO Gang a baza danych została założona. Aby uruchomić program i się do niego zalogować:

1. Dwukrotnie kliknij na ikonę programu, która zazwyczaj znajduje się na PULPUCIE systemu WINDOWS:

mr-50-01

2. W oknie do logowania wpisz LOGIN i HASŁO do programu:

Uwaga: Jeśli logujesz się pierwszy raz do zupełnie nowej bazy danych lub nie założyłeś hasła do programu, wówczas rubrykę HASŁO pozostaw puste tak, jak to widać po powyższym obrazku.

3. Kliknij przycisk OPCJE. Okno do logowania rozszerzy się i zobaczysz rubryki, w które można będzie wpisać NAZWĘ SERWERA SQL oraz nazwę BAZY DANYCH:

Opcja ta jest szczególnie ważna, jeśli pracujesz na stanowisku, z którego masz dostęp do wielu serwerów i do wielu baz danych. Jeśli masz dostęp tylko do jednego serwera i jednej bazy danych, wówczas nie będziesz musiał korzystać z przycisku OPCJE podczas logowania się do programu.

4. Kliknij przycisk ZATWIERDŹ.

5. Po chwili powinieneś zobaczyć główne okno programu, na górze którego znajduje się MENU użytkownika:

W tej chwili możesz rozpocząć pracę z programem WAPRO Gang.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: