Czy wiesz że, w programie WAPRO Fakir zaimplementowany jest mechanizm ewidencjonowania, rozliczania oraz automatycznego księgowania kosztów do rozliczenia w czasie?

Mechanizm został wyposażony w kreator, pozwalający bezpośrednio po zaksięgowaniu dokumentu zakupu utworzyć dla niego plan przeksięgowań oraz zdefiniować odpowiedni schemat dekretujący. Przed zamknięciem okresu obrachunkowego wystarczy uruchomić mechanizm, aby program automatycznie utworzył polecenie księgowania i zaksięgował wszystkie zaplanowane wcześniej na ten okres odpisy.

Aby skutecznie rozliczać dowolną ilość pozycji kosztowych nie jest konieczne prowadzenie żadnej dodatkowej, zewnętrznej ewidencji. Program wyposażony jest w mechanizmy pozwalające łatwo kontrolować stan rozliczenia każdej pozycji kosztowej. W jednym miejscu można sprawdzić plany przeksięgowań, schematy dekretujące oraz podejrzeć każdy zaksięgowany dokument którym zaksięgowano koszt do rozliczenia w czasie i dokumenty poleceń księgowań w których dokonane są miesięczne odpisy w koszty.

Poniżej przykładowy stan rozliczenia kosztu w oknie „Księgowania automatyczne”:

Po zmianie trybu pracy okna, w prosty sposób można sprawdzić zaksięgowane odpisy w wybranym miesiącu:

Kolejna zmiana trybu pracy modułu pozwala wyświetlić wszystkie dokonane odpisy w kontekście wybranego planu:

Podsumowując, moduł:

  • automatycznie dokonuje wszystkie odpisów w koszty zaplanowanych wcześniej pozycji;

  • tworzy automatycznie ewidencję dla wszystkich pozycji;

  • po przeksięgowaniu wszystkich odpisów przenosi plan automatycznie z gałęzi plany Niezrealizowane do gałęzi plany Zrealizowane;

  • w zakładce Podsumowanie prezentuje aktualny stan rozliczenia planu;

  • w oknie modułu Księgowania automatyczne prezentuje wszystkie automatyczne przeksięgowania w podziale na okresy lub w kontekście zdefiniowanego planu;

  • pozwala z okna modułu otworzyć zarówno dokument źródłowy (rozliczany dekret) jak i każdy dokument zawierający przeksięgowany odpis;

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: