Category Menedżer Radzi

Część trzecia cyklu dot. WAPRO Aukcje opisuje możliwości grupowych operacji wykonywanych na aukcjach i innych elementach.

W programie WAPRO Aukcje, wiele operacji można wykonywać poprzez operacje na grupach, wystarczy zaznaczyć X elementów na liście po czym program zapyta czy wybrana operacja ma być wykonana dla wybranego rekordu czy dla zaznaczonych elementów.

Do takich grupowych operacji możemy zaliczyć:

1. Aukcje

 • 1 grupowe wystawianie
 • 2 grupowe powielanie
 • 3 grupowe wystawianie z profilu
 • 4 grupowa edycja ilości
 • 5 grupowa edycja ceny
 • 6 grupowa zmiana ustawienia dotycząca kończenia aukcji
 • 7 grupowe przypisywanie artykułu
 • 8 grupowe dodawanie opisu do aukcji
 • 9 grupowe tworzenie towaru z aukcji
 • 10 grupowe kopiowanie aukcji pomiędzy kontami
 • 11 grupowe kasowanie aukcji

2. Transakcje

 • 1 grupowe tworzenie zamówień z transakcji
 • 2 grupowe rejestrowanie wpłaty z transakcji równej jej wartości
 • 3 grupowe kasowanie transakcji
 • 4 grupowe anulowanie lub wycofanie anulowania transakcji

3. Komentarze

 • 1 grupowe wystawianie komentarzy

4. Towary

 • 1 grupowe ukrywanie towarów w aplikacji
 • 2 grupowe wystawianie z profilu

Wszystkie te operacje mają na celu usprawnienie pracy operatora aplikacji oraz skrócenie czasu niezbędnego na powielanie tych samych czynności.

Zachęcamy do samodzielnego zapoznania się z możliwościami programu na stronie produktu.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: