Category Menedżer Radzi

Jeśli wykorzystujesz w parze z programem magazynowym WAPRO Mag oprogramowanie Finansowo Księgowe możesz precyzyjnie analizować Miejsce Powstawania Kosztów swojej firmy w module MPK systemu WAPRO Fakir. Zebrane informacje mogą być analizowane w aplikacji WAPRO Analizy dzięki czemu precyzyjnie dowiesz się gdzie ponosisz największe koszty.

Dzięki analizie MPK poznasz odpowiedź na takie pytania jak:

 • Który dział generuje największe koszty?
 • Jak rozkładają się koszty poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy w okresach?
 • Jaki dział generuje najmniejsze koszty?
 • Jak rozkładają się koszty w poszczególnych poziomach zdefiniowanych w systemie FK ?

Utworzenie analizy jest analogiczne jak w poprzednich przykładach prezentowanych w artykułach. Dla potrzeb tego artykułu zostanie stworzona od podstaw analiza w tym celu należy wybrać w menu analiza MPK (widoczna kiedy w bazie danych dostępny jest program WAPRO Fakir) następnie po wybraniu opcji Dodaj należy podać nazwę analizy, ścieżkę pliku oraz ewentualnie opis. Z listy dostępnych wymiarów można wybrać: Miary:

 • Kwota Wn
 • Kwota Ma

Wymiar Data:

 • Rok
 • Miesiąc

Wymiar Gałąź:

 • Poziom1
 • Poziom2
 • Poziom3
 • Poziom4
 • Poziom5

Po zapisaniu definicji należy uruchomić analizę i rozmieścić pola zgodnie z poniższym opisem: Obszar kolumn:

 • Wymiar Data (Rok, Miesiąc)

Obszar wierszy:

 • Wymiar Gałąź (Poziom1-4) - ilość zdefiniowanych poziomów zależy od definicji drzewa MPK w systemie FK

Obszar danych:

 • Miara Kwota Wn

Po domyślnym rozłożeniu danych a następnie rozwinięciu interesujących poziomów analiza może wyglądać następująco.

W przypadku większej analizy danych pomocne może się okazać prezentowanie danych na oddzielnych zakładkach co zaprezentowano dalej na obrazach. Aby tego dokonać należy przytrzymać lewym przyciskiem myszy zakładkę z wykresem a następnie na widocznym diagramie umieścić ją w środkowej sekcji co odpowiada oddzielnej zakładce. Następnie obydwie zakładki będą widoczne na dole ekranu.

Kolejnym etapem po zmianie rozkładu danych może być zmiana rodzaju wykresu dla prezentowanych danych np na układ kołowy.

Jak widać prezentując dane z postaci drzewiastej w tabeli przestawnej można efektywnie kontrolować koszty swojej firmy i redukować ich wielkość w poszczególnych działach. Użytkownik może także dokonać szczegółowej analizy poprzez dodanie wymiaru dokumentu lub numery tygodni i dni dzięki czemu można uzyskać w przekrojach szczegółowe dane do poziomu konkretnego dokumentu.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: