Category Menedżer Radzi

Jak sprawdzić status wysłanych dokumentów na stronie Ministerstwa Finansów jeżeli po wysłaniu deklaracji program ciągle „każe czekać”

Wysyłając deklaracje PIT elektronicznie możemy napotkać sytuację pokazaną na Rys.1 poniżej
Wysłaliśmy deklaracje i czekamy na UPO dłuższy już czas, a program ciągle „każe czekać” .
W takiej sytuacji warto sprawdzić status wysłanych dokumentów na stronie Ministerstwa Finansów. Potrzebne nam do tego będą numery referencyjne UPO dla dokumentów

Numery referencyjne dokumentu zawarte są w nazwie pliku e_Deklaracji.

Przykładowa nazwa takiego pliku :
31bb5994f0f1423193e1087dac549c1d.xml.430c1dbb0e984e8fd1eaec919906a8d8.xml
gdzie 31bb5994f0f1423193e1087dac549c1d to numer referencyjny dokumentu , a
430c1dbb0e984e8fd1eaec919906a8d8 to numer referencyjny UPO dokumentu .

Należy więc odnaleźć pliki „podejrzanych” e-Deklaracji i odczytać (lub skopiować) potrzebny nam numer.
Pokażemy, jak to zrobić.

W kolumnie zaznaczonej na Rys.1 znajduje się szukana nazwa pliku (wraz z całą ścieżką) . Jeśli „klikniemy” we wskazanym miejscu otwarty zostanie plik e-Deklaracji ( Rys. 2) .

Rys. 1
Na Rys.2 poniżej , w zaznaczonym okienku u góry ekranu widać nazwę pliku i ścieżkę dojścia do niego.

Rys. 2
Teraz możemy albo przejść do wskazanego katalogu i stamtąd odczytywać nazwy plików e-Deklaracji, albo bezpośrednio ze wskazanego na Rys.3 miejsca kopiować potrzebne nam numery referencyjne . Pamiętajmy o tym, że ten drugi sposób daje nam numery dla jednego dokumentu za jednym otwarciem pliku .

Rys. 3
Mając już numer referencyjny UPO możemy sprawdzić status dokumentu na stronie Ministerstwa Finansów
http://www.e-deklaracje.gov.pl/index.php?page=formularze

W tym celu należy uruchomić
UPO - weryfikacja statusu dokumentu oraz pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

i podać numer referencyjny UPO dla dokumentu

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: