Jak sprawdzić status wysłanych dokumentów na stronie Ministerstwa Finansów jeżeli po wysłaniu deklaracji program ciągle „każe czekać”

Wysyłając deklaracje PIT elektronicznie możemy napotkać sytuację pokazaną na Rys.1 poniżej
Wysłaliśmy deklaracje i czekamy na UPO dłuższy już czas, a program ciągle „każe czekać” .
W takiej sytuacji warto sprawdzić status wysłanych dokumentów na stronie Ministerstwa Finansów. Potrzebne nam do tego będą numery referencyjne UPO dla dokumentów

Numery referencyjne dokumentu zawarte są w nazwie pliku e_Deklaracji.

Przykładowa nazwa takiego pliku :
31bb5994f0f1423193e1087dac549c1d.xml.430c1dbb0e984e8fd1eaec919906a8d8.xml
gdzie 31bb5994f0f1423193e1087dac549c1d to numer referencyjny dokumentu , a
430c1dbb0e984e8fd1eaec919906a8d8 to numer referencyjny UPO dokumentu .

Należy więc odnaleźć pliki „podejrzanych” e-Deklaracji i odczytać (lub skopiować) potrzebny nam numer.
Pokażemy, jak to zrobić.

W kolumnie zaznaczonej na Rys.1 znajduje się szukana nazwa pliku (wraz z całą ścieżką) . Jeśli „klikniemy” we wskazanym miejscu otwarty zostanie plik e-Deklaracji ( Rys. 2) .

Rys. 1
Na Rys.2 poniżej , w zaznaczonym okienku u góry ekranu widać nazwę pliku i ścieżkę dojścia do niego.

Rys. 2
Teraz możemy albo przejść do wskazanego katalogu i stamtąd odczytywać nazwy plików e-Deklaracji, albo bezpośrednio ze wskazanego na Rys.3 miejsca kopiować potrzebne nam numery referencyjne . Pamiętajmy o tym, że ten drugi sposób daje nam numery dla jednego dokumentu za jednym otwarciem pliku .

Rys. 3
Mając już numer referencyjny UPO możemy sprawdzić status dokumentu na stronie Ministerstwa Finansów
http://www.e-deklaracje.gov.pl/index.php?page=formularze

W tym celu należy uruchomić
UPO - weryfikacja statusu dokumentu oraz pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

i podać numer referencyjny UPO dla dokumentu

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: