W wersji 8.00.0 WAPRO Mag użytkownicy otrzymali nową funkcję pozwalającą bardzo szybko sprawdzić bieżący stan w kasie. Saldo obliczane jest na podstawie różnicy wpłat i wypłat do bieżącej kasy użytkownika realizowanych za pomocą dokumentów finansowych.

Jeśli użytkownik posiada zatwierdzone raporty kasowe, system uwzględnia je w obliczeniach bieżącego salda. Funkcja dostępna jest dla użytkowników w oknie Dokumentów finansowych, należy wybrać przycisk  SUMA (Ctrl + S) a następnie w drugiej zakładce (2)Stan Kasy sprawdzić bieżące saldo.

 

Dane prezentowane są w rozbiciu na waluty, w kolumnie "Data od" prezentowana jest data ostatniego raportu kasowego.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi funkcjami wersji 8.00.0 WAPRO Mag . Lista wszystkich nowości dostępna jest na stronie produktu.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: