W programie WAPRO Mag udostępniono funkcję automatycznego doliczania kosztów dodatkowych przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. W niniejszym artykule przedstawione zostały różne metody uwzględniania kosztów w dokumencie Nabycie UE oraz opisane zostało jaki mają one wpływ na poszczególne wartości.

Przypadek 1
Przypadek pierwszy zakłada, że koszty wprowadzane do dokumentu zakupu Nabycie UE są wprowadzone tylko informacyjnie i nie mają odzwierciedlenia w wartościach dokumentów handlowych, rozrachunków oraz dokumentów magazynowych PZ.

Dla uproszczenia przyjmiemy, że kupujemy 2 pozycje po kursie 4 zł za 1 EUR zarówno do VAT-u jak i podatku dochodowego.

Pierwsza pozycja zakupiona w ilości 1 szt. w cenie 20 EUR druga pozycja zakupiona w ilości 2 szt. w cenie 25 EUR. Bez uwzględniania kosztów dodatkowych wartość dokumentu handlowego jak i rozrachunku wynosi 70 EUR.

Na zakładce nr 3 Składniki zwiększające koszt zakupu operator może wprowadzić dodatkowe koszty za pomocą opcji Dodaj. Operator powinien określić informacje dotyczące kosztów takie jak nazwa, ilość, cena, waluta, w jaki sposób mają być doliczone do dokumentów i czy mają tworzyć oddzielny rozrachunek. W pierwszym przypadku uwzględniamy koszty wprowadzone w walucie dokumentu – w tym przypadku w EUR z opcją bez wpływu na pozycje przychodu oraz bez wpływu na VAT. Ustawienia widać na poniższym rysunku.

W wyniku zatwierdzenia dokumentu z podanymi ustawieniami wartość wszystkich dokumentów jest jednakowa mianowicie:

- dokument handlowy (70 EUR x 4 = 280 PLN)

- dokument magazynowy PZ (70 EUR x 4 = 280 PLN)

- rozrachunek (70 EUR x 4 = 280 PLN) jako zobowiązanie

Jak widać koszty nie zostały dodane do ceny zakupu towarów ale również nie zwiększyły wartości faktury i rozrachunku.

Przypadek 2
Przypadek drugi zakłada, że koszty będą doliczone do wartości faktury i rozrachunku ale nie zostaną doliczone do wartości zakupu towarów (nie zmieni się cena zakupu towarów po przeliczeniu na walutę bazową).

Jedyna modyfikacja jaka spowoduje takie zachowanie programu to w edycji pozycji kosztowej odznaczenie pola Pozycja kosztu nie wpływa na VAT.

Po zatwierdzeniu dokumentu wartości dokumentów są następujące:

- dokument handlowy (70 EUR x 4 = 280 PLN + 10 EUR x 4 = 40) = 320 PLN

- dokument magazynowy PZ (70 EUR x 4 = 280 PLN) – wartość PZ nie uległa zmianie ponieważ nie została zaznaczona opcja doliczana kosztów do pozycji zakupu

- rozrachunek (70 EUR x 4 = 280 PLN + 10 EUR x 4 = 40) = 320 PLN jako zobowiązanie

Przypadek 3
Przypadek trzeci zakłada doliczenie pozycji kosztów zarówno do wartości dokumentu handlowego jak również do pozycji przychodu. W wyniku tej operacji wartość pozycji PZ zostaną powiększone o proporcjonalnie rozbite koszty dodatkowe. Należy pamiętać, że koszty mogą być doliczane do wszystkich pozycji lub tylko do wybranych pozycji. W przypadku wybranych pozycji uaktywnia się zakładka nr 2 Pozycje PZ, na które koszt ma wpływ.

W naszym przypadku uwzględnimy wszystkie pozycje wybierając opcję wszystkie pozycje na zakładce nr 1. Opcja ta jest tożsama z wyborem wybrane pozycje oraz wprowadzeniem wszystkich pozycji do listy za pomocą Dodaj wszystkie. Po zatwierdzeniu danych dokumentu wartości wszystkich dokumentów są następujące:

- dokument handlowy (70 EUR x 4 = 280 PLN + 10 EUR x 4 = 40) = 320 PLN

- dokument magazynowy PZ = 320,01 (pozycje zostały doliczone proporcjonalnie wartościowo do PZ – wyniku zaokrągleń dla rozbijanych pozycji doszło do rozbieżności na kwotę 1 grosz do wartości PZ).

- rozrachunek (70 EUR x 4 = 280 PLN + 10 EUR x 4 = 40) = 320 PLN jako zobowiązanie

Wartości zostały rozbite proporcjonalnie zgodnie ze wzorem:

1x80 + 2x100 = 280 PLN co daje łączną wartość pozycji

Następnie wyliczamy proporcję dla doliczania kosztów zgodnie z zasadą:

80/280 * (10 EUR * 4 PLN) = 0,285 * 40 PLN = 11,43 – taka kwota zostanie doliczona do pierwszej pozycji

200/280 * (10 EUR * 4 PLN) = 0,714 * 40 PLN = 28,57 (tą kwotę dzielimy na 2 ze względu na to, że w tej wartości wyjściowej 200 PLN są 2 sztuki) czyli jednostkowo do jednej sztuki doliczamy 14,29 .

Należy pamiętać o pojawiających się zaokrągleniach w obliczeniach, które mogą prowadzić do rozbieżności pozycji. Wykonanie dodawania na powyższych kwotach

Pozycja 1 = 80 + 11,43

Pozycja 2 = 2* (100 + 14,29)

Daje w wyniku 320,01 czyli jeden grosz więcej niż dla kwoty rozrachunku.

Przypadek 4
Przypadek czwarty zakłada doliczenie kosztów do pozycji przychodowych oraz utworzenie odrębnego rozrachunku dla kosztów transportu. Aby uzyskać taki efekt podczas dodawania pozycji kosztowej należy zaznaczyć opcję Płatnik. System domyślnie proponuje utworzenie rozrachunku na kontrahenta, od którego zakupiony jest towar. Jeśli jednak rozrachunek ma być utworzony np. na firmę spedycyjną należy dodać nowego kontrahenta do kartoteki kontrahentów i wybrać tego kontrahenta jako płatnik dla rozrachunku. Kolejny krok to podanie numeru, formy zapłaty dat dokumentów oraz najważniejsze od jakiej kwoty ma być utworzony rozrachunek netto czy brutto.

W wyniku tej operacji wartości dokumentów są następujące:

- dokument handlowy (70 EUR x 4 = 280 PLN + 10 EUR x 4 = 40) = 320 PLN

- dokument magazynowy PZ = 320,01 (pozycje zostały doliczone proporcjonalnie wartościowo do PZ – wyniku zaokrągleń dla rozbijanych pozycji doszło do rozbieżności na kwotę 1 grosz do wartości PZ).

- rozrachunek za towar (70 EUR x 4 = 280 PLN)= 280 jako zobowiązanie

- rozrachunek za transport 10 EUR x 4 = 40 PLN jako zobowiązanie

System utworzył dwa rozrachunki, które sumarycznie są zgodne z całą transakcją. Dodatkowo użytkownik może tworzyć pozycje kosztowe wyrażone w PLN. W analizowanych przypadkach pozycje podawane były w walucie dokumentu czyli EUR.

Autor:

avatarKrzysztof Stachyra

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW HANDLOWO-MAGAZYNOWYCH I ANALITYCZNYCH ASSECO WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: