Category Menedżer Radzi

W poprzedniej serii artykułów opisane szczegółowo zostały ceny i cenniki indywidualne w programie WAPRO Mag. W tym artykule zostanie opisana funkcjonalność remanentu cząstkowego, która została wprowadzona w wersji 7.800 programu.

Nieuniknionym cyklicznym zadaniem w każdej firmie jest wykonywanie remanentu na przełomie roku. Do tej pory zadanie to wiązało się z koniecznością wstrzymania pracy w programie ze względu na konieczność przeprowadzenia remanentu i zliczenia towarów. Niestety nie było to wygodne w związku z czym w wersji 7.80.0 postanowiliśmy Państwu ułatwić ten proces poprzez wprowadzenie funkcji remanentu cząstkowego.

Funkcja polega na tym, że program nie blokuje całkowicie sprzedaży w magazynie, w którym rozpoczęty został remanent a jedynie blokuje obrót magazynowy (zakup, sprzedaż, przesunięcia MM, korekty itp.) na towarach, które do remanentu zostały wprowadzone.

Dla zobrazowania sytuacji jeśli użytkownik posiada w firmie 2 magazyny M1 oraz M2 a na każdym z nich 5 towarów: Towar1 do Towar5 to rozpoczęcie remanentu na M1 z uwzględnieniem towarów Towar1 i Towar2 oznacza tyle, że nie można na nich wykonać żadnego ruchu magazynowego poza zmianami w dokumencie remanentu. Pozostałe towary (Towar3, Towar4 oraz Towar5) podlegają w tym magazynie wszystkim operacją obrotu magazynowego. Magazyn M2 jest w trybie pracy więc możliwy jest na nim pełny obrót tymi towarami w ramach swojego stanu magazynowego. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że jeśli użytkownik rozpocznie operację MW towaru do magazynu M1, który jest w trakcie remanentu, to system może zablokować zatwierdzenie tego dokumentu jeśli stwierdzi, że użytkownik chce przesunąć towar, który na magazynie M1 został już dodany do remanentu. Operacja taka nie jest możliwa.

Aby skorzystać z funkcji remanentu cząstkowego użytkownik musi oznaczyć na poziomie konfiguracji wybranego magazynu, że system ma zezwalać na taki tryb remanentu (pozwala to użytkownikom wprowadzić zabezpieczenie na poziomie magazynu, który powinien być liczony w całości, a który częściowo). Aby uaktywnić tę funkcję należy wybrać kolejno Magazyn | Magazyny/ Wybór magazynów | Popraw na wybranym magazynie | Zakładka Remanent i należy zaznaczyć opcję Zezwalaj na remanent cząstkowy.

Autor:

avatarKrzysztof Stachyra

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW HANDLOWO-MAGAZYNOWYCH I ANALITYCZNYCH ASSECO WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: