Category Menedżer Radzi

Nowelizacja Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła nowy art. 103a. Artykuł ten zmienia sytuację prawną osób, które nabyły prawo do emerytury w trakcie zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy. Osoby takie nie chcąc aby ich emerytury zostały zawieszone przez ZUS muszą rozwiązać umowy o prace z dotychczasowym pracodawcą przynajmniej na jeden dzień.

Nowelizacja Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła nowy art. 103a. Artykuł ten zmienia sytuację prawną osób, które nabyły prawo do emerytury w trakcie zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy. Osoby takie nie chcąc aby ich emerytury zostały zawieszone przez ZUS muszą rozwiązać umowy o prace z dotychczasowym pracodawcą przynajmniej na jeden dzień.

Z uwagi na to, że program kadrowo-płacowy WAPRO Gang, ze względu na rozliczanie nieobecności, nie pozwala obliczyć dwóch list podstawowych dla pracownika za ten sam miesiąc najlepiej operację zwolnienia pracownika wykonać na przełomie miesięcy

Przykład 1:
Zwalniamy pracownika 30 marca 2011, a zatrudniamy 1 kwietnia 2011. Możemy również odwrócić sytuację. Zwalniamy 31 maja 2011 i zatrudniamy 2 czerwca 2011.

Na szczęście ustawodawca dał nam czas do 1 października 2011 na przeprowadzenie takiej operacji i teoretycznie możemy dowolnie wybrać jej termin.

Niestety mogą zdarzać się sytuacje kiedy nie mamy wyboru terminu rozwiązania umowy o pracę, a termin ten nieszczęśliwie wypada w środku miesiąca. Jak poradzić sobie z takim przypadkiem.

Krok 1:
Zwalniamy pracownika za pomocą operacji „Zwolnienie pracownika” (Kartoteka osobowa -> Inne dane -> Umowy o pracę /ROR /Odejście). Drukujemy świadectwo pracy oraz inne dokumenty związane ze zwolnieniem.

Krok 2:
Za pomocą tej samej operacji „Zwolnienie pracownika” usuwamy z umowy o pracę informację o zwolnieniu. W oknie „Wprowadź dane dotyczące zwolnienia” jako „Typ zwolnienia” podajemy „otwarcie umowy” i akceptujemy klikając przycisk „Zatwierdź” lub naciskając klawisz .

Krok 3:
Wprowadzamy następną umowę i angaż do niej, od dnia następnego po dniu zwolnienia.

Krok 4:
W prowadzamy do „Ewidencji nieobecności” (Kartoteka osobowa -> Inne dane) nieobecność usprawiedliwioną niepłatną o kodzie „P” za okres, w którym pracownik był nie zatrudniony.

Krok 5:
Naliczamy listę płac dla pracownika. Wynagrodzenie za pracę, ewentualny ekwiwalent za urlop itp. zostaną policzone poprawnie. W eksporcie do programu Płatnik system utworzy nam jedno RCA dla pracownika z podstawami i składkami za oba okresy zatrudnienia.

Krok 6:
Po zamknięciu listy robimy porządek w umowach. Jeszcze raz przeprowadzamy operację zwolnienie dla pierwszej umowy. W drugiej umowie i powiązanym z nią angażu wprowadzamy rzeczywistą datę ponownego zatrudnienia.

Krok 7
Podczas naliczenia listy za kolejny miesiąc pojawiają się składniki płacowe korekt i nadpłat, które należy wyzerować:
Korekta ilości dni usprawiedliwionych niepłatnych,
Korekta dni przepracowanych,
Korekta godzin przepracowanych,
Nadpłata płacy zasadniczej w ub. miesiącu,

a listę ponownie przeliczyć.

Uwaga:
Można wykonać krok 6 dopiero po naliczeniu i zamknięciu listy płac za kolejny miesiąc. Wtedy krok 7 jest niepotrzebny. Można tak zrobić tylko wtedy, gdy pracownik przepracował cały kolejny miesiąc. W przypadku przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym lub niezdolności do pracy z powodu choroby, opieki itd. w celu poprawnego wyliczenia podstaw do zasiłku i urlopu krok 6 jest niezbędny.

Autor:

avatarWlodzimierz Kalinowski

Szef Wydziału Produktów kadrowo-płacowych Asseco WAPRO


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: