Category Menedżer Radzi

W poprzednim artykule tej serii została opisana kolejność w jakiej program pobiera ceny zakupu i sprzedaży podczas wystawiania dokumentów. W tym artykule zostanie opisana funkcjonalność zależności kwotowych w rubrykach cenowych na przykładzie doliczania kwoty akcyzy do wyrobów węglowych.

W wersji WAPRO Mag 7.71.6 wprowadzono funkcjonalność uzależniania kwotowego poszczególnych rubryk cenowych. W opisywanym przykładzie przedstawię Państwu praktyczne wykorzystanie tej funkcji na podstawie obrotu wyrobami węglowymi i doliczaniu kwoty akcyzy dla pozycji nie zwolnionych z akcyzy lub doliczania kosztów transportu do kwoty bazowej.

W pierwszej kolejności należy zdefiniować 2 rubryki cenowe, jedna będzie nazwana Zwolniona druga Niezwolniona (Kartoteki | Powiązane z asortymentem | Rubryki cenowe). Oczekiwane zachowanie programu to sytuacja gdzie podczas sprzedaży użytkownik będzie mógł wybrać dla kontrahenta, która kwota powinna się być zaproponowana jako cena jednostkowa w zależności od tego czy kontrahent podlega obowiązkowi naliczaniu akcyzy czy też nie.

W edycji rubryki cenowej Niezwolniona należy wprowadzić zależność kwotową od rubryki cenowej Zwolniona w wysokości odpowiadającej kwocie należnej akcyzy. Kwotę akcyzy można odczytać z kalkulatora kwoty akcyzy dostępnego na zakładce 7) Akcyza w edycji danych artykułu. Obydwa okna zostały przedstawione na poniższych rysunkach. W analizowanym przypadku kwota należnej akcyzy dla sprzedanej 1 tony węgla wynosi 30,46 zł.

Przy tak zdefiniowanych ustawieniach program ma zaproponować do każdej sprzedanej jednostki węgla w tym przypadku wielokrotności tony doliczyć kwotę 30,46. Dla przykładu sprzedamy 2 tony węgla w kwocie 700 netto/t . W pierwszym przypadku prezentowana jest cena towaru bez uwzględnienia doliczonej akcyzy:

Drugi przypadek prezentuje z kolei sprzedaż towaru dla kontrahenta nie podlegającemu zwolnieniu z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych przez co doliczona zostaje odpowiednia wartość akcyzy wynikająca z wielokrotności sprzedawanej ilości węgla:

W tym przypadku posłużyliśmy się przykładem dotyczącym wyrobów węglowych ale w analogiczny sposób możemy doliczać dodatkowe koszty do kwoty podstawowej np. wynikające z kosztów transportu towaru. Należałoby się zastanowić czy klient nabywający towar powinien widzieć na fakturze koszty transportu jako oddzielna pozycja dokumentu – jeśli tak, należy wprowadzić dodatkową pozycję. Jeżeli nie ma potrzeby specyfikowania kosztów jako oddzielna pozycja, można po prostu doliczyć koszt transportu do kosztu towaru wynikający np. z dodatkowych kosztów przesyłki kurierskiej.

Autor:

avatarKrzysztof Stachyra

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW HANDLOWO-MAGAZYNOWYCH I ANALITYCZNYCH ASSECO WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: