Category Menedżer Radzi

W poprzednim artykule tej serii zostały opisane zagadnienia cenników indywidualnych. W tym artykule przedstawione zostaną sposoby obliczania ceny sprzedaży przy zmianie ceny zakupu na dokumentach przychodu.

Z poprzednich artykułów można przekonać się, że możliwości płynące z elastyczności systemu cen i cenników w programie WAPRO Mag są bardzo duże. Jako uzupełnienie tego zagadnienia wyjaśnione zostaną mechanizmy przeliczania cen sprzedaży przy dostawie. Opisywane zagadnienie powiązane jest z parametrem konfiguracyjnym firmy dostępnym w menu Administrator | Konfiguracja firmy | Dokumenty magazynowe | Przychodu | Modyfikowanie cen przy dostawie = Zakupu i sprzedaży . Drugi parametr to Administrator | Konfiguracja firmy | Artykuły | Przeliczanie cen sprzedaży względem = ceny sprzedaży.

Parametr ten powoduje wyświetlanie propozycji obliczenia cen sprzedaży podczas zatwierdzenia dokumentu przychodu w przypadku zmian cen zakupu. Dla zobrazowania wpływu takiego przeliczenia rozpatrzymy 3 scenariusze:

 1. modyfikacja ceny zakupu w dokumencie bez obliczenia ceny sprzedaży
 2. modyfikacja ceny zakupu w dokumencie i obliczenie ceny sprzedaży
 3. modyfikacja ceny zakupu w dokumencie z ręczną zmianą marży podczas tworzenia dokumentu zakupu wraz z ponownym przeliczeniem cen.

Scenariusz 1

Wszystkie przypadki będą analizowane w ramach jednego magazynu na jednym towarze o nazwie Towar X. Pierwszy scenariusz zakłada wystawienie dokumentu przychodu bez aktualizowana ceny sprzedaży względem nowej ceny zakupu.

Punkt wyjścia do analizy to Towar X, który ma zdefiniowaną:

 • cenę zakupu 10 zł/netto
 • cena sprzedaży 20 zł/netto
 • marża 50%

Wystawiając dokument przychodu PZ zmieniamy cenę zakupu proponowaną z kartoteki na 15 zł.

Podczas zatwierdzania dokumentu zakupu system zgodnie parametrem wspomnianym na początku zaproponuje przeliczenie cen sprzedaży. Pierwszy scenariusz zakłada wybranie opcji NIE co skutkuje zmianą ceny zakupu ale nie aktualizowaniem ceny sprzedaży. W wyniku tej operacji wartości są następujące wartości:

 • cena zakupu 15 zł/netto
 • cena sprzedaży 20 zł/netto
 • marża 25%

Jak widać z powyższych przeliczeń system zachował się zgodnie z oczekiwaniem wyliczył nową cenę zakupu i marżę bez zmiany cen sprzedaży. Scenariusz 2

Drugi przypadek zakłada akceptację wyliczenia ceny sprzedaży przy zmianie ceny zakupu. Aby łatwiej zobrazować wyliczenia ponownie definiujemy wartości początkowe:

 • cena zakupu 10 zł/netto
 • cena sprzedaży 20 zł/netto
 • marża 50%.

Analogicznie jak poprzedni wystawiamy dokument PZ z ceną zakupu 15 zł, ale tym razem podczas zatwierdzania dokumentu akceptujemy propozycję wyliczenia ceny sprzedaży. Po zatwierdzeniu i dokonaniu przeliczenia system ustawi ceny na następujące wartości:

 • cena zakupu 15 zł/netto
 • cena sprzedaży 30 zł/netto
 • marża 50%.

W tym przypadku marża została zachowana a cena sprzedaży została zwiększona do odpowiedniego poziomu. Scenariusz 3

Ten przypadek jest bardziej skomplikowany ponieważ zakłada dodatkową ręczną ingerencję w marżę podczas wystawiania dokumentu zakupu wraz z ponownym wyliczeniem cen przy zatwierdzaniu dokumentu. W tym przypadku należy dokładnie zrozumieć jakie wartości są brane pod uwagę aby wiedzieć jaka wartość będzie ostateczna. Ponownie dla łatwego zobrazowania wartości dokonamy zmian w cenach początkowych zgodnie z szablonem:

 1. cena zakupu 10 zł/netto
 2. cena sprzedaży 20 zł/netto
 3. marża 50%.

Tym razem kroki są następujące:

 1. Wystawiamy dokument PZ
 2. Wprowadzamy Towar X na dokument
 3. Zmieniamy cenę zaproponowaną z kartoteki do poziomu 15 zł
 4. Wybieramy opcję Podgląd Cen (Ctrl + C)
 5. W tym przypadku widać, że system wyliczył nowe wartości dla marży:
  • Cena sprzedaży 20 zł/netto
  • Marża 50%
 6. Wykonujemy opcję popraw na cenie sprzedaży i ustawiamy marżę na poziomie 50% po tej operacji wartości są następujące:
  • Cena sprzedaży 30 zł/netto
  • Marża 50%
 7. Należy zwrócić uwagę, że cena zakupu brana do obliczeń w tym przypadku to 15 zł/netto
 8. Korzystając z opcji Raporty | Stany i obroty magazynowe możemy przeanalizować szybko jak aktualnie ceny wyglądają w kartotece, pamiętajmy że dokument jeszcze nie został zatwierdzony.
 9. Ceny kartotekowe są następujące:
  • Cena zakupu 10 zł/netto
  • Cena sprzedaży 30 zł/netto
  • Marża 66,67%
 10. Zaprezentowano to na poniższym rysunku
 1. Kolejny etap to zatwierdzenie dokumentu i wykonanie ponownego przeliczenia cen sprzedaż za pomocą potwierdzenia komunikatu „Czy przeliczać ceny sprzedaży według istniejącej marży?”
 2. W wyniku ponownego przeliczenia ceny zostały ponownie przeliczone i teraz mają następującą postać:
  • Cena zakupu 15 zł/netto
  • Cena sprzedaży 45 zł/netto
  • Marża 66,67%

Jak widać efekt jest zupełnie inny niż w pierwszych przypadkach, kiedy użytkownik nie wykonywał ręcznej ingerencji w ceny. Aby uniknąć ponownego przeliczenia cen można wybrać opcję NIE w komunikacie o przeliczeniu cen sprzedaży.

Jeżeli użytkownik chce aby z całego dokumentu część pozycji była obliczona a część nie użytkownik, może wykonać operację wyłączenia Modyfikowanie cen sprzedaży przy dostawach indywidualnie dla wybranych towarów lub globalnie dla całej rubryki cenowej.

Autor:

avatarKrzysztof Stachyra

SZEF DZIAŁU PRODUKCJI SYSTEMÓW HANDLOWO-MAGAZYNOWYCH I ANALITYCZNYCH ASSECO WAPRO ERP


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: