Category Menedżer Radzi

W nawiązaniu do poprzedniego artykułu odnośnie integracji systemu Wapro Mag z Baselinker, dzisiaj szerzej przedstawiamy możliwości integracji hybrydowej.

Jak wspomniano w poprzedniej części Baselinker umożliwia integrację z różnymi kanałami sprzedaży, jednak poza integracją przez Baselinker wielu klientów ma także zintegrowane swoje systemy ERP z własnymi sklepami internetowymi.

Zakładając scenariusz gdzie klient posiada własny sklep internetowy np. w oparciu o platformę WooCommerce lub Magento lub inny, który dotychczas zintegrował z systemem Wapro Mag, a także zintegrował ten sklep z platformą Baselinker np. celem korzystania z innych automatów jak rozsyłanie faktur, należy uwzględnić potencjalny problem duplikowania zamówień. Jako przykład możemy to też uwzględnić w modelu integracji z Allegro gdzie obecnie zamówienia z Allegro mogą być wysyłane do Wapro Mag a także do Baselinker a tym samym przy włączeniu integracji z Baselinker do Wapro Mag mogą spłynąć te same zamówienia z Allegro i Baselinker (który pobrał je z Allegro niezależnie).

Aby wyeliminować taki przypadek w programie Wapro Aukcje, który pobiera dane z Allegro i/lub Baselinker został dodany parametr w sekcji Wapro Aukcje | Konfiguracja | Transakcje | Kojarz istniejące zamówienia wg nr internetowgo lub nr zamówienia klienta

W momencie pobierania zamówień przez moduł Wapro Aukcje system sprawdzi czy takie zamówienie jest już w systemie bazując na 2 polach:

  • Kolumna techniczna zawierająca identyfikator zamówienia internetowego

  • Kolumna widoczna i często zarządzana przez użytkownika jak Nr zamówienia klienta

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni w systemie widnieją takie zamówienia to system powiąże istniejące zamówienie z Wapro Mag z transakcją w module Wapro Aukcje tym samym nie dublując zamówienia.

O czym należy pamiętać?

Istotna jest tu kolejność, jeśli w pierwszej kolejności zamówienia zostaną pobrane przez moduł Wapro Aukcje a w drugiej kolejności zamówienia ze sklepu przyjdą zewnętrznym integratorem to ten parametr nie ma do nich zastosowania.

Każdy proces integracyjny a zwłaszcza realizowane przez zewnętrzne aplikacje integracyjne nie ma często wiedzy jak działają inne aplikacje na bazie i z dużym prawdopodobieństwem integrator ten utworzy drugi raz takie zamówienie w systemie.

Pamiętaj zatem, że podpinając do jednego systemu wiele integratorów lub aplikacji należy zadbać o odpowiednie interwały czasowe aby systemy nie nakładały się na siebie bądź nie realizowały w tym samym czasie wykluczających się działań.

Więcej o możliwościach integracji Wapro Mag z Baselinker a także z Allegro znajdziesz w opisie pakietu ERP dla e-Commerce.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: