Category Menedżer Radzi

Pojawiła się nowa funkcja w module pól dodatkowych w wersji WAPRO Mag 8.00.0. Pozwala ona utworzyć pole dodatkowe jako hiperłącze, po kliknięciu w ikonę uruchomiony zostanie adres wpisany w pole w pulpicie informacyjnym. Funkcjonalność pozwala szybko wyświetlić np. specyfikację przypisaną do towaru lub zapisać np. w zamówieniach numer listu przewozowego jaki został wysłany do klienta.

Pola dodatkowe dostępne są w menu Administrator > Pola dodatkowe - należy wskazać na jakim ekranie pola mają być aktywne. W naszym przykładzie posłużymy się polami przypisanymi do artykułu, w tym celu podświetlamy w sekcji Grupy pól sekcję Artykuł a w sekcji Definicja pól podświetlamy np. pole1 i wybieramy Popraw. W nazwa pola można wpisać nazwę wyświetlaną na formularzu np. Specyfikacja a w typie danych wybrać hiperłącze.

Po zapisaniu zmian można wprowadzić dane do pola, w tym celu należy wybrać menu Kartoteki > Asortyment > Popraw na wybranej pozycji > Pola dodatkowe

Po wybraniu zaznaczonej ikony obok linku uruchomi się pulpit informacyjny z wybranym adresem.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi funkcjami wersji 8.00.0 WAPRO Mag .

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: