Możliwości zaplanowania trasówek mobilnego handlowca.

Planowanie tras przedstawicieli handlowych może odbywać się na dwa sposoby.

 1. Handlowcy mogą samodzielnie wybierać optymalną kolejność odwiedzin klientów konstruując trasę przejazdu, a następnie przesyłać ją do akceptacji, maksymalnie w dzień poprzedzający trasówkę.
 2. Wytyczanie trasy odbywa się przez operatora Konsoli zarządzającej, przez co realizacja wizyt lub innych zadań następuje zgodnie z narzuconą marszrutą.

Mamy również możliwość połączenia obu tych sposobów, jest to domyślna konfiguracja systemu, bez konieczności zatwierdzania trasówek.
W takim wariancie centrala może przesłać plan na urządzenie, a użytkownik może go dowolnie modyfikować. Zadania ponadplanowe lub edytowane są widoczne dla operatora Konsoli. Dostępne parametry:

 • Blokadę samodzielnego planowania tras aktywujemy odznaczeniem parametru nr.28 Brak kontroli trasówek.
 • W przypadku ustawienia powyższej kontroli trasówek, system wymaga ich zatwierdzania. Można włączyć automatyczne zatwierdzanie wszystkich trasówek podczas replikacji bądź wyłącznie z dnia bieżącego parametrem nr.2

Użytkownik mobilny planuje wizyty w kalendarzu przez dodanie kontrahenta do trasówki w wybranym dniu korzystając z opcji „Nowa wizyta” lub grupowe kopiowanie wcześniej zaplanowanej trasy opcją „Kopiuj”.

Planowanie tras w Konsoli można dodatkowo wspierać mechanizmem automatycznego rozłożenia punktów wizyt, począwszy od założonej godziny, w ustalonych odstępach czasowych.

Wyboru kontrahentów do zaplanowania możemy dokonać wg. dowolnych kolumn danych np. miejscowości, ulicy, kodu pocztowego itp.

Wyczerpanie zakresu godzin bieżącego dnia przeniesie pozostałe wizyty do dnia kolejnego startując od ustawionej wcześniej godziny rozpoczęcia.

Dostępne parametry:

 • Godzina rozpoczęcia automatycznego planowania parametr nr.3
 • Odstęp w minutach automatycznego planowania parametr nr.4

Plan na kilka dni bezpośrednio na urządzeniu mobilnym wykonujemy korzystając z opcji dostępnej w kartotece kontrahentów – Zaplanuj grupowo wizyty wg. poniższej ścieżki postępowania:

 1. Wejdź do kartoteki kontrahentów
 2. Wybierz za pomocą filtra kontrahentów do dodania wizyt
 3. Menu -> Zaplanuj grupowo wizyty
 1. Wskaż datę rozpoczęcia planowania
 2. Wybierz godzinę rozpoczęcia
 3. Zatwierdź ilość kontrahentów

Informacje dodatkowe:

 • W celu optymalizacji ilości danych wysyłanych na urządzenie można zmodyfikować ilość przechowywanych trasówek

Dostępne parametry:

 • Ilość dni przechowywania trasówek na urządzeniu parametr nr.1

Autor:

avatarKrzysztof Ziółkowski

Menedżer Programu WAPRO Mobile


Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: