Category Menedżer Radzi

W nowej wersji 8.00.8 zaszły istotne zmiany w zakresie obsługi sprzedaży produktów podlegających procedurze odwrotnego obciążenia.

Aplikacja została przystosowana do zapisów ustawy, która zacznie obowiązywać z dniem 01.07.2015 r..

Dla transakcji zgodnie z nowymi zapisami brane są pod uwagę 3 istotne elementy:

  • czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT (do tej pory procedura dotyczyła wszystkich)
  • czy artykuł podlega procedurze odwrotnego obciążenia
  • czy artykuł podlega limitowi 20 tys. netto dla jednolitej gospodarczo transakcji (czyli czy produkt znajduje się w odpowiedniej grupie produktów wg ustawy)

Konfiguracja danych kontrahenta

Aby system prawidłowo realizował procedurę odwrotnego obciążenia należy oznaczyć w edycji kontrahenta, że jest on aktywnym podatnikiem VAT. W tym celu należy wybrać Kartoteki > Kontrahenci > Popraw i zaznaczyć pole Czynny podatnik VAT.

Można tego także dokonać poprzez grupowe zaznaczenie kontrahentów na liście a następnie wybranie Operacje > Grupowa zmiana danych handlowych > Zakładka 2) Znaczniki > Czynny podatnik VAT

Konfiguracja artykułu

W edycji kartoteki artykułów pojawiła się nowa forma konfiguracji znaczników odwrotnego obciążenia. W grupie Podlega odwrotnemu obciążeniu VAT mamy do dyspozycji 3 opcje:

  • nie - system nie uwzględnia towaru w procedurze odwrotnego obciążenia
  • odwrotny bez limitu - towar jest uwzględniany ale nie kontrolowany jest limit
  • odwrotny z limitem - towar jest uwzględniany wraz z limitem 20 tys. netto, czyli po przekroczeniu limitu system zaproponuje stawkę "--" dla pozycji z OO

Znaczniki mogą być ustawiane indywidualnie lub grupowo poprzez zaznaczenie towarów na liście a następnie Operacje > Grupowa zmiana danych handlowych > Podlega odwrotnemu obciążeniu VAT .

Wystawianie transakcji

Zasadniczo wystawianie transakcji niczym się nie różni po włączeniu znacznika Odwrotny na dokumencie oraz po wybraniu produktów podlegających OO z limitem system w momencie zatwierdzania dokumentu wykona kontrolę i może wyświetlić dodatkowy komunikat:

Po zatwierdzeniu komunikatu system ustawi stawkę VAT dla tych pozycji "--" i zmieni wartość VAT i brutto.

Dokument wydrukuje odpowiednie wartości oraz wydrukuje się wymagana adnotacja Odwrotne obciążenie. Dodatkowo pojawiły się na oknie Dokumentów handlowych w opcji Wydruku 2 nowe zestawienia dotyczące nowego obowiązku raportowania obrotu produktami podlegającymi OO.

  • Obrót krajowy - odwrotne obciążenie
  • Obrót krajowy - odwrotne obciążenie (standard)

Zasadniczo nie różnią się one niczym poza tym, że standard jest w każdej edycji programu a pierwsze tylko w wariantach Prestiż i Prestiż PLUS oraz wykonane jest w Crystal Reports co pozwala zmienić jego logikę w zewnętrznym edytorze raportów.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: