Category Menedżer Radzi

Z dniem 1 stycznia 2011 r. wprowadzono nowe stawki podatku VAT, W związku z czym pojawiły się nowe wersje programów linii AssecoWAPRO. W zasadzie zmiany związane z nowymi stawkami ujawniają się w tych wersjach programów automatycznie, niemniej jednak – jak wynika z zapytań kierowanych do naszej firmy - rozpoczęcie pracy z nowymi wersjami budzi pewne wątpliwości. W związku z powyższym, w cyklu opracowań, postaraliśmy przybliżyć użytkownikom oraz dealerom wdrażającym produktu AssecoWAPRO zasady pracy z nowymi wersjami naszych produktów.

Kwestie związane używaniem produktów sprzedażowo-magazynowych omówił dogłębnie w swoim artykule Piotr Jeżewski, zatem w niniejszym opracowaniu skupię się na systemach finansowo-księgowych, dla wygody użytkowników omawiając je kolejno.

1.

Program WAPRO Fakir

Nowe stawki VAT pojawiają się w programie automatycznie, po zdefiniowaniu nowego roku obrotowego - nie potrzeba w tym celu wykonywać żadnych dodatkowych działań. Biorąc pod uwagę łączną liczbę występujących stawek, warto pamiętać, że te nieużywane można wyłączyć – dokonuje się tego po wybraniu z głównego menu programu polecenia Definicje | Słowniki predefiniowane | Stawki VAT.

Dodatkowo należy pamiętać, aby – w razie potrzeby – dokonać niezbędnych zmian w module importu danych Magik II. Zmiany będą niezbędne wtedy, gdy w warunkach dekretacji lub w zdefiniowanych przez użytkownika formułach (albo własnych definicjach zmiennych) zostały użyte jawne odwołania do konkretnych stawek. Przykładem może być tutaj – spotykane czasem - warunkowe dekretowanie kwoty VAT na różne subanalityki, w zależności od stawek VAT.

2.

Program WAPRO Kaper

Wersja 7.602 programu WAPRO Kaper odeszła od predefiniowania stawek podatku używanych na formatkach programu. Zamiast tego użytkownik otrzymał w formatce firmy na gałęzi VAT dodatkową zakładkę "Stawki VAT, na której może określić, które ze stawek VAT będą używane w danej firmie - tak w dokumentach pierwotnych jak i korygujących.

Wyboru można dokonać wśród stawek starych i nowych, osobno dla dokumentów pierwotnych i osobno dla korygujących. Od momentu wyboru, na formatce księgowania do rejestru oraz formatce księgowania do księgi i rejestrów VAT, pojawiać się będą na liście wyboru tylko stawki wybrane oraz stawki ZW, NP, 0%, 0Exp. Oczywiście nie dotyczy to edycji już istniejących dokumentów oraz raportów, gdzie będą pojawiać się stawki faktycznie zastosowane.

Należy również pamiętać o zmianie stawek VAT przypisanych do zdefiniowanych zdarzeń gospodarczych. Możliwa jest tu zarówno podmiana stawek w zdarzeniach istniejących, jak i skopiowanie tych zdarzeń i ustalenie nowych stawek na kopii, co umożliwi bezproblemową edycję danych zarówno w starym jak i nowym roku.
Operacja odbywa się w oknie Zdarzenia gospodarcze, dostępnym po wybraniu z menu głównego programu konkretnej firmy, a następnie polecenia Narzędzia | Narzędzia zmian grupowych | Zdarzenia gospodarcze

Wspomniane zmiany można wykonać – co jest szczególnie ważne dla biur rachunkowych – jednocześnie dla wielu firm.

3.

Program WF-KaPer dla DOS

W programie WF-Kaper dla DOS, podobnie jak w poprzednich, nowe stawki VAT oraz ich obsługa pojawiają się automatycznie. Jednak w przypadku współpracy tego produktu z programem WF-MAG dla DOS niezbędne może okazać się przekonfigurowanie kolejności stawek VAT, tak aby dopasować ją do kolejności stosowanej w danych eksportowanych przez program magazynowy.

Operacji tej dokonuje się wybierając w głównym oknie programu polecenie Konfiguracja | Stawki VAT:

Kolejność stawek musi się zgadzać z kolejnością zdefiniowaną w programie WF-MAG dla DOS.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: