Category Menedżer Radzi

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dnia 7 marca 2017 roku udostępnił nowa wersję programu SODiR Off-line.

http://www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/aplikacja-sodir/2950,Wersja-977-SODiR-OFF-line.html

Jest to program wspierający pracodawców występujących o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
Wersja 9.77 programu SODiR, tak jak wersje wcześniejsze, importuje wnioski WN-D i raporty imiennie INF-DP przygotowanie za pomocą opcji „Operacje -> Transfery do PFRON -> Transfer INFD” z programu WAPRO Gang".

Ponieważ program WAPRO Gang przygotowuje pliki z danymi na podstawie wciąż aktualnej specyfikacji o numerze 7.0.2 zainstalowanie nowego programu SODiR nie powinno powodować żadnych problemów z importem danych.
Problem może pojawić siwe z uruchomieniem programu SODiR w wersji 9.77 wymagającego zupełnie nowego certyfikatu, który należy wygenerować w systemie on-line PFRONu.

https://www.sod.pfron.org.pl/

Procedura generowanie certyfikatu przebiega nastepująco:

  • wygenerowanie klucza prywatnego za pomocą aplikacji SODiR on-line oraz opcji „Generowanie żądania wydania certyfikatu”,
  • podanie hasła do klucza prywatnego, służącego w późniejszemu okresie do uruchamiania programu SODiR off-line,
  • zapisanie na dysk pliku, w którego nazwie są słowa keystore i bezCertyfikatu
  • odebranie wiadomości przesłanej przez PFRON w aplikacji SODiR on-line za pomocą opcji korespondencja,
  • wskazanie w szczegółach wiadomości pliku, w którego nazwie są słowa keystore i bezCertyfikatu oraz podanie hasła do klucza prywatnego
  • zapisanie na dysk pliku, w którego nazwie jest słowo keystore, numer pfron i numer certyfikatu, czyli właściwego certyfikatu

Do uruchomienia programu SODiR w wersji 9.77 wykorzystujemy dotychczasowy login, nowe hasło do klucza prywatnego jako hasło do programu i wskazujemy certyfikat, czyli ostatnio zapisany plik „keystore”.

Próba uruchomienia programu SODiR za pomocą pliku, w którego nazwie jest słowo bezCertyfikatu lub pliku z certyfikatem do poprzedniej wersji kończy się komunikatem.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: