Category Menedżer Radzi

Stały Komitet Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt zmiany ustawy o VAT, dotyczący  Krajowego Systemu e-Faktur. Projekt zakłada obligatoryjne korzystanie przez podatników z KSeF od 1 lipca 2024 r.

Po konsultacjach z biznesem i dostawcami IT, Ministerstwo Finansów przedstawiło drugą wersję projektu zmian dotyczących KSeF. Wersja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Stały Komitet Rady Ministrów.  Projekt przepisów znaleźć można na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Najważniejsze zmiany w zaktualizowanej wersji projektu zakładają:

 • Obowiązek stosowania KSeF od 1 lipca 2024 r.

  • Dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT, KSeF będzie obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.
 • Obowiązek podawania od 1 stycznia 2025 r. na płatnościach realizowanych za pośrednictwem rachunku bankowego, numeru identyfikującego fakturę w KSeF lub identyfikatora zbiorczego faktur wygenerowanego w KSeF.

 • W przypadku użycia faktury ustrukturyzowanej poza KSeF (np. wizualizacja faktury) obowiązek oznaczenia jej kodem weryfikującym (kod QR).

 • Wyłączenia z KSeF:

  • faktur konsumenckich (B2C),
  • faktur wystawianych w procedurach OSS i IOSS,
  • biletów spełniających funkcję faktury (w tym paragonów na autostradach płatnych).
 • Możliwość wystawiania faktury z kas rejestrujących oraz uznawanie paragonów fiskalnych z NIP za faktury uproszczone do 31 grudnia 2024 r.

 • Liberalizację sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.

 • Likwidację not korygujących w KSeF i poza KSeF.

 • Rezygnację z wcześniej zapowiadanej funkcjonalności „propozycji faktury korygującej”.

W projekcie przewidziano również możliwość wystawiania faktur poza KSeF w przypadku awarii po stronie podatnika (zakłada się, że faktura zostanie dostarczona do KSeF następnego dnia roboczego). Określono także sposób wystawiania faktur w przypadku awarii KSeF.  Doprecyzowano także zasady wystawiania faktur korygujących do faktur wystawionych w KSeF i poza KSeF, w tym w okresie awarii KSeF. Planowane jest również zapewnienie możliwości szybkiego zgłaszania faktury, która jest próbą oszustwa lub wyłudzenia danych (tzw. „scam”).  Doprecyzowano również  sposób ustalenia kursu dla faktur walutowych.

Obowiązek korzystania z KSeF wymaga zaplanowania w organizacji konkretnych działań, w tym:

 • przeglądu obecnych procesów dotyczących ewidencji i rozliczenia faktur oraz dokumentów z nimi powiązanych,

 • przygotowania danych potrzebnych do wystawienia e-Faktur,

 • zapewnienia dostępu użytkowników do KSeF i przygotowania systemu ERP.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: