Category Menedżer Radzi

Konfiguracja parametrów blokad ogranicza konieczność kontroli użytkowników, jednocześnie znacząco eliminuje możliwość popełnienia błędu na wprowadzanych dokumentach oraz nadużyć uprawnień przez użytkowników.

Najwyższy stopień kontroli w zakresie zachowania określonej ceny transakcji otrzymamy przez blokadę ręcznej modyfikacji cen. Dostępny parametr:

  • Możliwość ręcznej zmiany ceny na dokumencie – parametr nr.19

W przypadku pozostawienia użytkownikowi możliwości ręcznej zmiany cen, możemy zabezpieczyć możliwość modyfikowania ceny przed przekroczeniem minimalnego narzutu dla zamówień oraz dokumentów sprzedażowych: Dostępne parametry:

  • Zastosuj minimalny narzut przy zamówieniu i sprzedaży – parametry nr.49 i 50

Utrzymanie odpowiedniego poziomu cen jest możliwe również za pomocą, blokady na obniżenie ich poziomu, poniżej kartotekowej ceny zakupu. Dostępny parametr:

  • Możliwość sprzedaży w cenach poniżej cen zakupu – parametr nr.17

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: