Category Menedżer Radzi

Od wersji 7.50.0 użytkownicy programu Księga podatkowa i ryczałt mają możliwość korzystania z elektronicznej wersji deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE (wraz załącznikami VAT-UEA oraz VAT-UEB), VAT-UEK oraz NIP-3 dla udziałowca i dla pracowników.

W udostępnionej 3 listopada 2009 roku wersji programu Księga podatkowa i ryczałt WAPRO Kaper (oznaczonej jako wersja 7.50.0) udostępniamy użytkownikom wariantu BIZNES i BIURO długo oczekiwany moduł e-deklaracji. W zamyśle administracji podatkowej wprowadzenie możliwości przesyłania dokumentów drogą elektroniczną ma na celu umożliwienie przekazywania, przechowywania i przetwarzania deklaracji podatkowych i podań w postaci elektronicznej, zapewnienie dostępu do informacji podatkowych „on-line” oraz integrację Centralnego Rejestru Podmiotów (budowanego w Ministerstwie Finansów) – jako rejestru referencyjnego opartego na Krajowej Ewidencji Podatników – z pozostałymi państwowymi rejestrami referencyjnymi.

Korzyści dla administracji podatkowej to umożliwienie automatycznej wymiany informacji na drodze elektronicznej między Centralną Bazą Danych administracji skarbowej a innymi jednostkami administracji państwowej. Korzyści dla podatników – to likwidacja konieczności wypełniania druków papierowych na rzecz automatycznego tworzenia i przesyłania deklaracji przez informatyczne systemy finansowo-księgowe, których używają praktycznie wszyscy podatnicy.

Proces wdrażania systemu e-deklaracji trwa od początku 2008 roku. Sukcesywnie zwiększana jest ilość dokumentów, które można tą drogą przesłać. Dopracowywane są również techniczne aspekty tego rozwiązania, które w ostatnim czasie, m.in. dzięki uruchomieniu tzw. serwera testowego umożliwiły wprowadzenie tej funkcjonalności w programie WAPRO Kaper. Udostępniana użytkownikom wersja programu umożliwia z korzystania z elektronicznej wersji deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE (wraz załącznikami VAT-UEA oraz VAT-UEB), VAT-UEK oraz NIP-3 dla udziałowca i dla pracowników. W przygotowaniu jest e-deklaracja PIT-28 wraz z załącznikami PIT-28A, PIT-28B, PIT-O, PIT-D, PIT-2K, oraz w kolejnej wersji programu między innymi deklaracje PIT-36, PIT 36L, PIT 40.

Używanie e-deklaracji uwarunkowane jest posiadaniem podpisu elektronicznego. Większość podatników posiada takie podpisy, gdyż są one niezbędne do prowadzenia rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za pomocą programu „Płatnik”. Dodatkowym wymogiem w przypadku używania programu WAPRO Kaper jest zainstalowanie w systemie operacyjnym pakietu redystrybucyjnego .NET Framework w wersji 2.0. Pakiet ten jest dostępny na stronie Microsoft. Wszelkie szczegóły związane z możliwościami programu WAPRO Kaper w zakresie obsługi deklaracji składanych drogą elektroniczną znajdą Państwo w instrukcji programu oraz w pomocy podręcznej.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: