Portalu Klienta Biura Rachunkowego pobierającym dane z bazy danych programu WAPRO Kaper dodane zostały:

- Nowa sekcja w Panelu startowym prezentująca naliczone zobowiązania właściciela firmy za ostatnie okresy rozliczeniowe;
- Nowy raport o nazwie Deklaracje udziałowca prezentujący naliczone deklaracje, załączniki i zaliczki na podatek dochodowy właściciela firmy oraz pobranie ich w formacie pdf

W Panelu startowym dodana została nowa sekcja o nazwie Składki / Zaliczki udziałowca, która wyświetlana jest po zalogowaniu się właściciela firmy. W spółkach, w których jest więcej niż jeden właściciel / udziałowiec, każdy z nich ma dostęp do swoich danych. Dla pozostałych użytkowników dane właścicieli firmy są niewidoczne. Poniżej przykład:

Podobnie do powyższej sekcji Składki / Zaliczki udziałowca również dane w raporcie Deklaracje udziałowca wyświetlane są wyłącznie w kontekście zalogowanego właściciela firmy. Aby uruchomić powyższe funkcjonalności wymagane jest:

 • Posiadanie w biurze aktualnych programów WAPRO Fakir oraz WAPRO Kaper;

 • Moduł Zarządzania Biurem

  zaktualizowanie MZB do wersji 8.00.0;

 • Moduł Zarządzania Biurem

  zaznaczenie w Module Zarządzania Biurem właścicielom firm w definicji ich kont użytkownika opcji <b>Użytkownik jest udziałowcem</b>;

 • Moduł Zarządzania Biurem

  wpisanie prawidłowego numeru identyfikacji podatkowej (NIP lub PESEL), który wprowadzony jest w danych użytkownika w programie WAPRO Kaper;

  Przykład poniżej:

 • Konsola Zarządzająca Portalem Klienta BR

  dodanie do istniejących grup użytkowników lub do utworzonej nowej grupy uprawnień dostępu do raportu Deklaracje udziałowca i przypisanie do nich uprawnionych użytkowników;

Uwaga - w przypadku korzystania z Modułu zarządzania Biurem wcześniejszej niż wersja 8.00.0 lub nieprawidłowego zdefiniowania kont właścicieli firm (np. nieprawidłowy numer identyfikacji podatkowej), nowy raport „Deklaracje udziałowca” może zwrócić komunikat błędu. Nie należy go również dodawać do grup uprawnień użytkowników nie będących udziałowcami firmy.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: