Category Menedżer Radzi

Czy wiesz, że teraz możesz automatycznie informować swojego klienta o zmianie statusu zamówienia? Poniżej przedstawiono opis funkcji pozwalającej na automatyczne wysyłanie wiadomości SMS podczas zmiany statusu zamówienia. Dołącz do grona profesjonalnych sprzedawców, którzy na bieżąco informują o postępach obsługi transakcji swoich klientów.

Aby skorzystać z funkcji SMS w pierwszej kolejności użytkownik powinien zarejestrować się w usłudze SMS InfoBIP a następnie skonfigurować dane do logowania w konfiguracji firmy.

Proces ten został przedstawiony w instrukcji programu (klawisz F1 lub menu Pomoc > Zawartość > Rozdział „SMS”).

Następnie należy określić jaki szablon wiadomości ma być użyty podczas zmiany statusu zamówienia. Różne statusy mogą być powiązane z różnymi szablonami. W tym przykładzie będziemy bazowali na szablonach systemowych, jednak użytkownik może dodać własne szablony wg uznania.

Aby dokonać konfiguracji szablonu należy w menu Administrator > Definicje > Statusy dokumentów > Statusy zamówień dokonać mapowania statusów z szablonami. Wysyłka możliwa jest tylko dla statusów ręcznych. Po wybraniu przycisku Popraw na statusie ręcznym pojawi się na dole pole Szablon SMS a przy nim ikona folderu, która pozwala wyświetlić listę szablonów.

Przyciskiem Wybierz należy wybrać interesujący nas szablon i zatwierdzić zmiany. Użytkownik może ustawić wysyłkę przy różnych statusach.

Kolejny etap to utworzenie zamówienia, na którym użytkownik wskaże Osobę zamawiającą na zakładce Informacje nagłówkowe. Osobą zamawiającą powinien być wybrany kontakt kontrahenta. Jeśli zamówienie spłynęło ze sklepu internetowego WAPRO B2C automatycznie tworzy się kontakt w kontrahencie i jest on uzupełniany w zamówieniu.

Jeśli wybrano osobę zamawiającą, która ma otrzymać powiadomienie (powinna mieć uzupełniony nr kom. oraz oznaczoną zgodę na wysyłkę SMS), można przystąpić do zmiany statusu zamówienia. W tym celu można wykonać opcję edycji zamówienia i w zakładce 3) Status zamówienia dokonać zmiany lub zaznaczyć grupę zamówień na liście a następnie wybrać operację dodatkową "Zmiana statusu zaznaczonych zamówień Ctrl+Shift+U".

Jeśli po zmianie system wykryje, że zgodnie z definicją dla nowego statusu powinno być wysłane powiadomienie podejmie próbę wysyłki. Jeśli z jakiegoś powodu nie uda się wysłać wiadomości pojawi się stosowny komunikat, użytkownik może wtedy ręcznie uruchomić wysyłkę poprzez zaznaczenie zamówienia i wybranie operacji dodatkowej "Wyślij SMS-y do kontaktów zaznaczonych kontrahentów Ctrl+Shift+S" następnie może dodać wysyłkę korzystając z tego samego szablonu.

W szablonach wiadomości SMS dla zamówień można operować danymi kontrahenta i kontaktu, jak również informacjami zamówienia czy formy dostawy takiego zamówienia.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi funkcjami najnowszych wersji WAPRO Mag.

Filmy
instruktażowe

Pytania
i odpowiedzi

Menedżer
radzi

Nasze
szkolenia

POZOSTAŁE PORADY MENEDŻERA: