Category Szkolenia

Szkolenie wapro kaper

Stacjonarne / Księga podatkowa

Dlaczego warto?

Doświadczeni
trenerzy

Nasze szkolenia prowadzą najbardziej doświadczeni pracownicy naszej firmy. Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy Asseco Business Solutions w Warszawie.

Praktyczne
warsztaty

Sala szkoleniowa wyposażona jest w indywidualne stanowiska komputerowe, a zajęcia prowadzone są w grupach do 5 osób.

Gwarancja
zadowolenia

Wszyscy uczestnicy otrzymują bezpłatnie pełny pakiet materiałów szkoleniowych oraz dyplom potwierdzający ukończenie kursu.

Cel i zakres

Szkolenie stacjonarne dotyczące obsługi programu do prowadzenia księgowości małej firmy wapro kaper jest jednodniowe i trwa 6 godzin.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z poniższymi zagadnieniami.

Program szkolenia

 • 1

  Zasady funkcjonowania podatku dochodowego od osób fizycznych

  • Na zasadach ogólnych + ewidencje najmów
  • Zryczałtowany podatek dochodowy
 • 2

  Konstrukcja danych w programie

  • Obsługiwane podmioty
  • Kartoteki
  • Ewidencje
 • 3

  Założenie firmy, wpisanie danych firmy

 • 4

  Założenie kartotek: właściciele, urzędy skarbowe, pracownicy, kontrahenci, własna klasyfikacja, samochody, jazdy

 • 5

  Sposób dokumentowania zdarzeń gospodarczych (dotyczy wszystkich podatków)

  • Dokumenty źródłowe
  • Ewidencje
  • Deklaracje podatkowe
 • 6

  Obsługa ewidencji środków trwałych

 • 7

  Zasady funkcjonowania podatku VAT

  • Dokumenty źródłowe
  • Ewidencje podatku należnego i naliczonego
  • Realizacja metody kasowej rozliczania VAT
  • Deklaracje podatkowe
 • 8

  Rozrachunki i dokumenty płatności

 • 9

  Rozliczanie samochodów

 • 10

  Obsługa wynagrodzeń

  • Listy płac
  • Umowy cywilnoprawne
  • Deklaracje podatkowe
  • Deklaracje ZUS
 • 11

  Konfiguracja rejestrów VAT

  • Konfiguracja zaawansowana (tworzenie nowych rejestrów dla potrzeb rozdzielenia danych, obliczania struktury zakupów VAT itp.)
 • 12

  Konfiguracja interfejsu

  • Funkcjonalność programu
  • Księgowanie w KPiR
  • Księgowanie w Rejestrach VAT
  • Deklaracja PIT-5
  • Deklaracja VAT-7
  • Ewidencja środków Trwałych
  • Rozliczanie samochodów
  • Dowody wewnętrzne