Category Szkolenia

Szkolenie wapro fakir

Stacjonarne / Finanse i księgowość

Dlaczego warto?

Doświadczeni
trenerzy

Nasze szkolenia prowadzą najbardziej doświadczeni pracownicy naszej firmy. Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy Asseco Business Solutions w Warszawie.

Praktyczne
warsztaty

Sala szkoleniowa wyposażona jest w indywidualne stanowiska komputerowe, a zajęcia prowadzone są w grupach do 5 osób.

Gwarancja
zadowolenia

Wszyscy uczestnicy otrzymują bezpłatnie pełny pakiet materiałów szkoleniowych oraz dyplom potwierdzający ukończenie kursu.

Cel i zakres

Szkolenie stacjonarne dotyczące obsługi systemu finansowo-księgowego
wapro fakir
jest dwudniowe i trwa 12 godzin (po 6 h dziennie).

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z poniższymi zagadnieniami.

Program szkolenia

 • 1

  Wprowadzenie do technologii klient-serwer i programu WAPRO Fakir

  • Technologia klient-serwer
  • Ogólna filozofia programu WAPRO Fakir
  • Baza danych programu WAPRO Fakir
 • 2

  Początek pracy z programem; część definicyjna i administracyjna

  • Rozpoczęcie pracy z programem
  • Pozostałe definicje ogólne
  • Definiowanie automatów
  • Definiowanie użytkowników i uprawnienia
  • Parametryzacja programu
 • 3

  Wprowadzanie i zatwierdzanie dokumentów

  • Zasady dotyczące wprowadzania dokumentów
  • Wprowadzanie dokumentu prostego PLN
  • Wprowadzanie dokumentów VAT
  • Wprowadzanie dokumentów walutowych
  • Szczególne przypadki związane z wprowadzaniem dokumentów
  • Ręczne wprowadzanie pierwszego BO
 • 4

  Przeglądanie i proste przetwarzanie danych; wydobywanie i drukowanie informacji

  • Uniwersalne okno browsera
  • Omówienie najważniejszych okien w poszczególnych modułach programu
  • Moduł obsługi rozrachunków
  • Moduł ewidencji przelewów
  • Moduł ewidencji VAT
 • 5

  Obsługa ksiąg rachunkowych i deklaracje podatkowe

  • Przeglądanie danych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
  • Wydruki urzędowe i statystyczne
  • Operacje na księgach handlowych
  • Deklaracje podatkowe
 • 6

  Wariant PRESTIŻ

  • Rozbudowana funkcjonalność wariantu
 • 7

  Współpraca z systemami zewnętrznymi

  • Import danych z WF-FaKir'a dla DOS
  • Wymiana danych z innymi aplikacjami WAPRO ERP
  • Wymiana danych z programami innych producentów
 • 8

  WF-Magik

  • Omówienie najważniejszych elementów
 • 9

  Podsumowanie, zakończenie, dyskusja