Formularz pomoc

  Załącznik (max 8MB):
  Plik z aplikacji (Plik umożliwia sprawdzenie wersji aplikacji, SQL, środowiska i innych informacji niezbędnych do wykonania diagnozy problemu):
  Gdzie znajdę plik z aplikacji?
  Proszę uruchomić program Wapro Update i wybrać opcję Historia instalacji.

  Po otworzeniu okna Lista zainstalowanych aktualizacji wskazujemy kursorem program którego problem dotyczy (w przykładzie program Fakir) i wybieramy przycisk Katalog programu.

  W otwartym oknie z katalogiem programu Fakir wyszukujemy plik WAPROUpdateLOG.xml który należy załączyć do we wskazanym polu Formularza pomocy.

  Wskazany plik WAPROUpdateLOG.xml (w przykładzie plik log dla program Fakir) proszę załączyć do Formularza pomocy.

  Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Asseco Business Solutions SA z siedzibą w Lublinie, przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 28257, kapitał zakładowy 167.090.965,00 zł (opłacony w całości), posiadająca NIP: 522-26-12-717. W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych –– pisząc na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: odo@assecobs.pl.
  Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu będą przez nas przetwarzane w celu i na potrzeby korzystania przez Ciebie z aplikacji, w związku z którym wypełniłeś formularz. Szczegółowe informacje o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z ich przetwarzaniem przez naszą firmę, znajdziesz w niniejszym dokumencie: Klauzula informacyjna.