Category FAQ
Hosting

Blokada konta

Wielokrotne wpisanie błędnego hasła, spowoduje zablokowanie konta. Konto zostanie automatycznie odblokowane po 30 minutach.