Category FAQ
WAPRO Fakir, Inne

Opis przedstawia możliwe metody eksportu zestawień i treści okien do plików, w formacie akceptowalnym przez Microsoft Excel i kompatybilne z nim programy, np. Open Office.

Wyniki z wybranych zestawień i raportów wygenerowanych w programie, a także treść niektórych okien, można zapisywać do plików w formacie CSV. Są to pliki tekstowe o ściśle określonej budowie, pozwalającej na odczyt ich przez arkusze kalkulacyjne, np. Microsoft Excel.
Możliwe metody eksportu:

  1. Poprzez uruchomienie go podczas przeglądania danych w oknie programu, np. listy dowodów księgowych. Dokonuje się, to poprzez kliknięcie za pomocą prawego przycisku myszki na oknie i wybranie opcji "Eksport do Excela".
FW12-065-01

 

Dane eksportują się w postaci widocznej na ekranie, tzn. z uwzględnieniem wszelkich filtrów ustawionych w programie, kolejności kolumn danych, sortowania danych itp.

2. Za pomocą przycisku "Eksport do Excela" widocznego w oknie "Parametry drukowania", pojawiającym się po wybraniu raportu, którego treść ma być wydrukowana lub pokazana na ekranie:

 

FW12-065-02

Treść danych zapisanych w pliku CSV, jest zgodna z tą jak jest ujawniana na wydruku lub podglądzie tegoż.

3. Za pomocą przycisku "Eksport ...", dostępnego w oknie wyboru parametrów wydruku/podglądu wydruku, raportu użytkownika, np. "Rachunek zysków i strat (porównawczy)":

 

FW12-065-03

Dane eksportowane są zgodnie z definicją raportu użytkownika "Eksport do pliku (CSV)", lub zgodnie z dodatkowymi ustawieniami dokonywanymi w momencie eksportu danych do pliku - "Eksport do systemu SPD (CSV)".