Category FAQ
WAPRO JPK

Uruchomienie WAPRO JPK

Po skonfigurowaniu programów WAPRO Fakir, WAPRO Kaper, WAPRO Mag oraz zainstalowaniu aplikacji WAPRO JPK możemy kontynuować pracę w samej aplikacji WAPRO JPK, która posłuży nam do przygotowania oraz przesłania jednolitego pliku kontrolnego.

Po zainstalowaniu programu WAPRO JPK powinien być on dostępny w menu „Start” systemu Windows -> Programy -> Wapro -> WAPRO JPK.

Program WAPRO JPK uruchamia się więc tak samo, jak każdą inną aplikację w środowisku Windows. Dla wygody można również utworzyć sobie skrót na pulpicie.

Po dwukrotnym kliknięciu na ikonie programu powinno się pokazać na ekranie okno logowania. W oknie tym znajduje się przycisk ADMINISTRACJA LICENCJĄ I BAZAMI DANYCH:

JP01-004-01

W kolejnej odsłonie należy wpisać dane do logowania do serwera SQL i wybrać „Połącz z serwerem”:

JP01-004-02

Po zalogowaniu się wybieramy jedną z dwóch proponowanych opcji odpowiadających faktycznemu stanowi.

JP01-004-03

Licencję na program WAPRO JPK uzyskujemy, a następnie aktywujemy dokładnie w taki sam sposób, jak było to w przypadku programów WAPRO Fakir, WAPRO Kaper czy WAPRO Mag. Aktywacja programu WAPRO JPK nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, o ile posiadają Państwo aktualną wersję innych programów Asseco WAPRO współpracujących do WAPRO JPK.

Po założeniu licencji przechodzimy na zakładkę BAZY DANYCH i tworzymy bazę danych dla programu WAPRO JPK:

JP01-004-04

Po założeniu licencji oraz bazy danych możemy zamknąć Administratora baz danych i po raz pierwszy zalogować się do programu WAPRO JPK. Logowanie to wygląda tak samo jak w przypadku programów WAPRO, WF-Kaper, WF-Mag:

JP01-004-05

Uwaga: Jeśli zalogujesz się do programu na ten sam login i hasło, jakie masz z innych programach, wówczas nie będziesz musiał podawać ich w trakcie obsługi programu WAPRO JPK.