Category FAQ
Hosting

Sposób łączenia się do usługi WAPRO Online dla systemów Windows 7, Windows 8, Windows 10.

• Należy wejść do panelu sterowania.
• Panel sterowania\Wszystkie elementy Panelu sterowania-> Połączenia programów RemoteApp i pulpitu ( w przypadku systemu Windows 7, otwieramy Panel sterowania i w polu wyszukaj -> wpisujemy „RemoteApp”)
• Kliknąć Uzyskaj dostęp do programów RemoteApp i Pulpitów (link z lewej strony).
• Wpisać/wkleić adres: https://rdweb.wapro.pl/RDWeb/Feed/webfeed.aspx
• Wyskoczy okno logowania – wpisujemy swój login i hasło

Po wykonaniu powyższej operacji, ikony aplikacji pojawią się na ekranie startowym lub menu start, od tej chwili za pomocą ikonek można łączyć się do usługi WAPRO Online .

HS01-002-01

Przykładowy ekran startowy Windows 8:

HS01-002-02.jpg

Wycinek przykładowego ekranu startowego Windows 7:

HS01-002-03